สรุปเข้มวิทยาศาสตร์เคมี ม.1-2-3

สรุปเนื้อหาแบบเข้มข้น พร้อมแบบฝึกสำหรับ เตรียมสอบประจำภาค เตรียมสอบ O-NET เตรียมสอบเข้า ม.4
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Reading with Style อ่านทั้งทีต้องมีสไตล์ ช้อป 3 เล่มลด 15%
จำนวน :

1

199.00 บาท

189.05 บาท

"คุณประหยัดไป 9.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : สรุปเข้มวิทยาศาสตร์เคมี ม.1-2-3

วิทยาศาสตร์มากจากภาษาอังกฤษว่า Science ซึ่งมาจากศัพท์ภาษาละตินว่า Scientia แปลว่าความรู้ Knowleadg

วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติที่อยู่รอบๆ ตัวเรา หรือความรู้ในสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาค้นคว้ามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและต่อไปในอนาคต รวมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการค้นคว้าหาความรู้ที่เรียกว่า กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ต่างๆ ที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีหลักฐานและข้อมูลใหม่ ซึ่งเป็นที่ยอมรับมากกว่าเดิม ซึ่งเกิดจากมีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้นักวิทยาศาสตร์มีเครื่องมือและวิธีการที่ทันสมัยมากขึ้น วิทยาศาสตร์มี 2 ประเภท

 1. วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฎ ซึ่งเป็นข้อสรุปจากการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ ความรู้เหล่านี้อยู่ในวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เป็นต้น
 2. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คือ การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ให้เกิดความรู้ใหม่หรือนำไปใช้ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์

พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

นักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญมากท่านหนึ่งของประเทศไทย คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพราะพระองค์ท่านทรงคำนวณได้อย่างถูกต้องว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 ล่วงหน้า 2 ปี และยังทรงคำนวณได้อย่างถูกต้องว่า การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงนี้ จะเห็นได้ชัดเจนที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมเซอร์ แอร์รี ออร์ด เจ้าเมืองสิงคโปร์ คณะทูตานุทูต แขกต่างประเทศอื่นๆ ที่ทรงเชิญมาและข้าราชบริพารไทยทอดพระเนตรสุริยุปราคาครั้งนั้น ปรากฎว่าสิ่งที่พระองค์คำนวณไว้ล่วงหน้าเป็นจริงทุกประการ

พระอัจฉริยะภาพของพระองค์เป็นที่เลืองลือ ขจรขจาย ทำให้ปวงชนชาวไย ถวายพระสมัญญานามว่าทรงเป็น พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเป็นที่มาของการสร้งอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และรัฐบาลไทยยังได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติอีกด้วย


คำนำ : สรุปเข้มวิทยาศาสตร์เคมี ม.1-2-3

หนังสือ สรุปเข้มวิทยาศาสตร์ เคมี ม. 1-2-3 เล่มนี้ ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรใหม่ล่าสุกครอบคลุมเนื้อหา วิชาวิทยาศาสตร์ส่วนที่เป็นวิชาเคมีครบทั้ง ม.1-2-3 และได้เรียบเรียงเนื้อหาตามหนังสือเรียนของ สสวท.เล่มใหม่ล่าสุด แต่เนื้อหาละเอียดกว่าและเกินหลักสูตรถึงชั้น ม.ปลาย เพื่อให้ครอบคลุมข้อสอบเข้าเรียนต่อ ชั้น ม. 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยทั่วประเทศ และโรงเรียนอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และข้อสอบแข่งขันต่าง ๆ เช่น ข้อสอบโอลิมปิก IJSO. ข้อสอบสอวน. เป็นต้น การเรียบเรียงเนื้อหาจะเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก เพื่อให้นักเรียนอ่านเข้าใจง่าย

นอกจากเนื้อหาละเอียดแล้ว ในแต่ละบทยังมีข้อสอบท้ายบท พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบท้ายบทประกอบด้วยข้อสอบที่ผู้เขียนสร้างขึ้นเอง ข้อสอบแปลจากหนังสือ หนังสือต่างประเทศ ข้อสอบจริงที่สอบเข้าโรงเรียนชื่อดังต่าง ๆ ข้อสอบโอลิมปิก ข้อสอบสอวน. เป็นต้น

เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้หนังสือเล่มนี้ ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาแต่ละบทให้จบและเข้าใจก่อน จากนั้นจึงทำข้อสอบท้ายบทด้วยตัวเอง แล้วจึงดูเฉลย ถ้านักเรียนหรือผู้ใช้หนังสือเล่มนี้สงสัยหรือมีปัญหาอะไร สามารถสอบถามได้กับผู้เขียนโดยตรง ดูรายละเอียดได้ที่ www.w utt-tutor.com หรือที่ บริษัท สำนักพิมพ์ พ.ศ.พัฒนา จำกัด

ด้วยความปรารถนาดี

สำราญ พฤกษ์สุนทร

สารบัญ : สรุปเข้มวิทยาศาสตร์เคมี ม.1-2-3

  • เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
  • สารรอบตัว
  • ธาตุและสารประกอบ
  • สารละลายกรด-เบส
  • การแยกสาร
  • การเปลี่ยนแปลงของสาร
  • ข้อสอบ
  • เฉลยข้อสอบ


ข้อมูลเพิ่มเติม : สรุปเข้มวิทยาศาสตร์เคมี ม.1-2-3

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สรุปเข้มวิทยาศาสตร์เคมี ม.1-2-3 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว