เก่งภาษาไทย ป.๑ (เล่ม ๒) ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ป.1 ล.2

แบบฝึกหัดเสริมทักษะการแต่งประโยค การเขียนคำยาก การใช้คำและการใช้ภาษา
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เก็บตกรับหิ้ว ABC Book Fest 2020 เมื่อช้อปครบ 1,200 ลด 20%
จำนวน :

1

89.00 บาท

84.55 บาท

"คุณประหยัดไป 4.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เก่งภาษาไทย ป.๑ (เล่ม ๒) ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ป.1 ล.2

ทักษะ คือ ความชำนาญ การพัฒนาทักษะอาจกล่าวได้ว่าเป็นการเพิ่มพูนความชำนาญซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จะเกิดความชำนาญได้นั้น ผู้ศึกษาต้องฝึกฝนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

ผู้จัดทำ เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงเรียบเรียง “เก่งภาษาไทย ป.๑ (เล่ม ๒) ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนนำไปใช้เป็นแบบฝึกหัด เพื่อแระกอบการเรียนควบคู่กับหนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษา (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑) อันจะส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะจากการทำแบบฝึกหัดซึ่งเป็นการฝึกประสบการณ์ตรง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีประสิทธิภาพดีขึ้น อีกทั้งแบบฝึกหัดเสริมทักษะเล่มนี้ ครูผู้สอนและผู้สนใจศึกษายังสามารถ ปรับหรือนำไปใช้เป็นนวัตกรรมใรการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ทำให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์แก่นักเรียนหรือผู้ศึกษาทุกท่าน

แบบฝึกเสริมทักษะ “เก่งภาษาไทย” เล่มนี้สร้างขึ้นโดยให้ครอบคลุมเนื้อหาตามหนังสือแบบเรียน เพื่อให้ผู้นำไปใช้ได้เรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนได้อย่างเข้าใจและกระชับมากขึ้น เหมาะสำหรับการเตรียมตัวสอบของนักเรียนทั้งการสอบเก็บคะแนนประจำบท และเตรียมสอบปลายภาคเรียน


คำนำ : เก่งภาษาไทย ป.๑ (เล่ม ๒) ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ป.1 ล.2

เนื้อหาสาระประกอบด้วยแบบทดสอบความรู้เนื้อหาแต่ละบท แบบฝึกทักษะการแต่งประโยค แบบฝึกการเขียนคำยาก แบบฝึกการใช้คำและใช้ภาษา แนวข้อสอบปลายภาคเรียน พร้อยเฉลยแยกเล่มทุกชุด


สารบัญ : เก่งภาษาไทย ป.๑ (เล่ม ๒) ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ป.1 ล.2

  • สารบัญ
  • ภาษาพาที
  • วรรณคดีลำนำ


ข้อมูลเพิ่มเติม : เก่งภาษาไทย ป.๑ (เล่ม ๒) ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ป.1 ล.2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เก่งภาษาไทย ป.๑ (เล่ม ๒) ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ป.1 ล.2 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว