โค้ชชิ่ง

หลักการโค้ชมืออาชีพที่ท้าทาบวิธีคิด อารมณ์ และความฉลาดของคุณ กลยุทธ์การโค้ชเพื่อพิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%*
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 4 - 5 เล่ม ลด 20%*
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 6 เล่มขึ้นไป ลด 22%*
จำนวน :

1

295.00 บาท

250.75 บาท

"คุณประหยัดไป 44.25 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : โค้ชชิ่ง

ในปี 1992 ที่ผมเขียนหนังสือเล่มนี้แบบฉบับย่อเพื่อตีพิมพ์เป็นครั้งแรกนั้นหนังสือการโค้ชแนวใหม่ยังหาอ่านกันแทบไม่ได้เลย จะมีก็แต่ในวงการกีฬาเท่านั้น ผมตั้งใจจะนิยายความหมายและวางหลักการพื้นฐานของการโค้ชซึ่งยังต้องพัฒนาอีกมาก ก่อนที่ใครต่อใครจะเฮโลกันมาทำงานโค้ชทั้งที่ยังไม่เข้าใจจิตวิทยาอันลุ่มลึกและศักยภาพอันกว้างไกลของการโค้ชได้ดีพบดี อีกทั้งยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันจะใช้ได้ดีกับบริบทางสังคมในแบบใด หลายๆ อย่างของการโค้ชไม่ว่าจะเป็นหลักการ วิธีการ วิธีใช้ จุดมุ่งหมาย และชื่อเสียงอันโด่งดังได้ถูดคนเหล่านี้บิดเบือนไปจากที่ควรจะเป็น เพราะยังไม่เช้าใจในเรื่องดังกล่าวพอนั้นเอง

หนังสือโค้ชชิ่ง : กลยุทะ์การโค้ชเืพื่อพิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ (Coaching for Performance) เล่มนี้ได้กลายมาเป็นหนังสือว่าด้วยระเบียบวิธีการโค้ชที่สมบูรณ์แบบที่สุด ไว้ใช่ในหน่วยงานทรัพยากรบุคคลและโรงเรียรสอยการโค้ชทั้งในและนอกประเทศอังกฤษ และแม้ปัจจุบันสาขาวิชานี้จะมีหนังสือการโค้ชชั้นดีอีกมากมายหลายเล่มก็ตาม แต่เราทุกคนก็ทักจะยึดมั่นในหลักการพื้นฐานร่วมกันอยู่ชุดหนึ่ง การโค้ชระดับอาชีพได้เติบใหฐ่และพัฒนาไปไกลว่าที่เคยคืดกันไว้ อีกทั้งยังพยายามตั่งต้นและจัดการกับแัญกาจุกจิดในช่วงแรกๆ ได้อย่างสงางามดดยแทบได้ต้องสูญเสียอะไรเลย บรรด่โค้ชต่างพยายามรวมตัวเป็นองค์กรวิชาชีพกันมากขึ้นเรื่อยๆ และน่ายินดีที่ส่วยใหญ่ก็ร่วมมือซึางกันและกันมากกว่าจะแข่งขัยกันโดยองค์กรใหญ่ที่สุดก็คือ The International Coach Federation (ICF) ซึ่งมีสมาชิกทั่วโลกอยู่เกือบ 20,000 คน หลายฝ่ายต่างกำลังพยายามกัน อย่างเต็มความสามารถเพื่อทำความตกลงร่วมกันและคอยตรวจติดตามในเรื่องต่างๆ อันได้แก่ การรับรองคุณภาพ คุณสมบัติ มาตรฐานและจริยธรรมงานโค้ชได้ขยับฐานะจาดธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กมาเป็นอาชีพซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตาในหม่ผู้คนทั่วไป โดยมรวารสารเฉพาะทางอยู่มากมายหลายฉบับด้วยกัน ปัจจุบันหนังสือเล่มนี้ได้ตีพิมพ์ออกมาแล้ว 22 ภาษา ไม่ว่าจะเป็น ญุ่ปุ่น จีน เกาหลี รัสเซีย รวมทั้งภาษาของประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปและจำหน่ายไปมากกว่าครั่งล้านในหลายๆ ประเทศทั่วโลก


คำนำ : โค้ชชิ่ง

การโค้ชทางธุรกิจ (Business Coach) กำลังเป็นเทคนิคที่ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในแวดสงบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศไทย โดยสังเกตเห็นได้จากการมีหนังสือเกี่ยวกับการโค้ชมากขึ้นตามร้านหนังสือชั้นนำทั้วไป รวมไปถึงการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรการโค้ช หรือการสัมมนาที่อาจใช้ชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามยังมรการให้ความหมายของการโค้ชทางธุรกิจที่ทับซ้อนคาบเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาบุคลากรอื่นๆ ที่อาจจะดูคล้อยๆ กันแต่ไม่เหมือนกัน เช่นการโค้ชนักกีฬา (Sport Coaching) การให้คำปรึกษา (Counceling) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) การบำบัดทางจิตวิทยา (Psychotheraphy) ซึ่งอาจจะทำให้ผู้สนใจเกี่ยวกับการโค้ชทางธุรกิจบางท่านสับสนและหลงทางในการศึกษาเรื่องดังกล่าง รวมถึงอาจจะตัดสินใจเลือกใช้เครื่องใช้เครืองมือพัฒนาบุคลากรที่ผิดพลาดเนื่องจากความสับสนในนิยามและขอบเขตของแนวทางและเทคนิคต่างๆ ข้างต้น

การศึกษาเพื่อเรียนรู้ถึงแนวคิดและหลักการพื้นฐานที่สำคัญของการโค้ชทางธุรกิจนี้ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจที่จะนำเครื่องมือดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ถวมถึงการพัฒนาตนเองหรือแม้กระทั่งการเข้ามาเป็นโค้ชเสียงเอง เพราะการที่เริ่มต้อนจากหลักการแนวคิกที่ถูกต้อง จะทำให้การเรียนรู้ของเราต่อยอดไปไ้ด้อย่างเป็นระบบ ไม่เสียเวลา และคุ้มค่าที่สุด

หนังสือ โค้ชชิ่ง :  กลยทธ์การโค้ชเพื่อพิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ ที่ท่านกำลังถืออยู่นี้ เป็นฉบับบแปลจากต้นฉบับบภาษาอังกฤษเขียนโดย เซอร์จอห์น กูรูผู้รู้จริงด้านการโค้ชทางธุรกิจ ซึ่งผู้เขียนได้ชวนให้เราถอยกลับไปศึกษาถึงที่มา ประวัติ ปรัชญา แนวคิดที่สำคัญๆ ของการโค้ช รวมถึงการพัฒนาบุึคลาการแบบอื่นไ ทั้งนี้ผู้เขียนเป็นผู้สร้างรูปแบบการโค้ชที่ใช้คำสำคัญซึ่งแสดงถึงขั้นตอนอย่างเป็นระบบในการโค้ชว่า GROW ซึ่งรูปแบบดังหล่าว ผู้เขียนได้มาจากการตกผลึกทางความคิดและประสบการณ์ในการลงมือโค้ชจริงๆ ทำให้ผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องการโค้ชทางธุรกิจและได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว นั้นมีความเข้าใจถึงหัวใจและขั้นตอนการโค้ชอย่างระบบ รวมไปถึงการเข้าใจในระดับลึดยิ่งจึ้นไปเกี่ยวกับความสำคัญของการตระหนักรู้ความจริง (Aeareness) และความรับปผิดชอบ (Responsibillity) ของผู้ที่มารับยคำแนะนำจากโค้ช (Coachee) และจะเข้าใจยิ่งขึ้นว่า เหตุใดโค้ชจึงใช้วิธีการตั้งคำถาม มากกว่าการพูดแนะนำให้ทำในสิ่งที่โค้ชต้องการ

ผู้แปลและบรรณาธิการเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ้งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นกุญแจเริ่มต้รที่ถูกต้องสำหรับการเปิดประตูสู่โลกแห่งการโค้ชทางธุรกิจ ที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อท่านผู้อ่าน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสังคมไทยโดยรวมต่อไป

ดร.ปิยวัฒน์ แก้วกัณฑรัตน์

Certified Master NLP Practitioner & Coach, ABNKP

 


สารบัญ : โค้ชชิ่ง

  หลักการพื้นฐานของการโค้ช

  • การโค้ชคืออะำร
  • ผู้จัดการในฐานะโค้ช
  • ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
  • ธรรมชาติของการโค้ช
  • ถามอย่างไรให้ได้ผลง
  • การตั้งคำถามตามลำดับ
  • การตั้งเป้าหมาย
  • สภาพข้อเท็จจริงคืออะไร
  • คุณมีทางเลือกอะไรบ้าง
  • คุณตั้งใจจะทำอะไรดี

  แนวทางการปฏิบัติสำหรับโค้ช

  • ผลงานคืออะไร
  • การเรียนรู้และความรื่นรมย์
  • แรงจูงใจและความเชื่อมั่ยในความสามารถของตัวเอง
  • การโค้ชเพื่อค้นหบความหมายและจุดมุ่งหมาย
  • ข้อมูลสะท้อนกลับและการประเมินผล
  • การสร้างทีม
  • การเป็นผู้นำทีมโดยการโค้ช
  • ก้าวข้ามอุปสรรในการโค้ช
  • นานาประโยชน์ของการโค้ช

  ภาวะผู้นไเพื่อผลงานอันเป็นเลิศ

  • ความท้าทายที่ผู้นำต้องเจอ
  • รากฐานของภาวะผู้นำ
  • คุณลักษณะของผู้นำ

  การเปลี่ยนสภาพโดยการโค้ชเพื่อผ่านพ้นตัวตน

  • ความฉลาดทางอารมณ์
  • เครื่องมือผ่านพันตัวตนของวิชาจิตวิทยา
  • จุดสนใจในอนาคตของการโค้ช

  ภาคผนวก : เฉลยวิธีการลากเส้นผ่านจุดเก้าจุด

  แหล่งอ้างอืง


เนื้อหาปกหลัง : โค้ชชิ่ง

แก่นแท้ของการโค้ชก็คือการปลดปล่อยศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนออกมาเพื่อมห้สามารถสร้างผลงานที่ดีที่สุดได้ด้วยตัวเอง

หากต้องการผลลัพธ์ที่มีศักยภาพแันน่าทึ่ง คุณต้องนำงานโค้ชให้ได้ดี ซึ่งนั้นถือเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่อาศัยความเข้าใจในระดับลึกและการฝึกฝนอย่างหนัก ซึ่งเซอร์จอห์น วิตมอร์ กูรูด้านโค้ชของโลกผู้เขียนหนังสือ 'โค้ชชิ่ง' เล่มนี้ได้อธิบายหลักการพื้นฐานของการโค้ชไว้อย่างกระจ่างชัด และยังทำให้กระบวนรวมถึงแนวปฏิบัติการโค้ชนั้นคืออะไร จะนำไปใช้เพื่อการใดได้บ้าง จะนำไปใช้ได้เมื่อไหร่ และได้มากน้อยเพียงใด รวมทั้งมใีใครบ้างที่จะไปใช้ได้อย่างดีเยี่ยม

หนังสือเล่มนี้จะเป็นกุญแจเริ่มต้นที่ถูกต้องสำหรับการเปิดประตูสู่โลกแห่งการโค้ชทางธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อท่านผู้อ่าน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสังคมไทยโดยรวมในอนาคต

"เป็นหนังสือที่โค้ชซึ่งต้องการให้คนที่เข้ามารับคำแนะนำได้ก้าวหน้าไปได้อีกขั้นหนึ่งจำเป็นต้องมาอ่าน ผลงานระดับคลาสสิกของจอห์นเล่มนี้ได้นำเสนอความเรียบง่ายของกระบวนการโค้ชไปพร้อม ๆ กันขอบเขตอันกว้างขวางของการทำงานโค้ชระดับอาชีะไว้อย่างน่าอ่ายและชวนติดตาม"

ลอร่า วิตเวิร์ธ ผู้ร่วมก่อตั้ง The Coaches Training Institute แล้ะผู้เขียนหนังสือชื่อ Co-Active Coaching

"เนื่อหาของหนังสือเล่มนี้มีความโดเด่นเป็นอย่างยิ่งเป็นเรื่องที่ทันสมัย มีคุณค่า และท้าทายวิธีคิดของผู้อ่านได้เป็นอย่างดีซึ่งได้นพเสนอแง่มุมที่น่าสนใจของตัวแบบต่างๆ ของทกฤษฎีจิตวิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางจิตวัญญาณและขอบเขตของการโค้ช"

People Managentรีวิวโดยนักเขียน : โค้ชชิ่ง

เซอร์จอห์น วิตมอร์ ได้่รับรองวัล The President's Award จาก Thr Internayional Coach Federation ซึ่งเป็นการย่องผลงานด้านการโค้ชที่ผ่านมา เซอร์จอห์นเป็นที่ปรึกษาและเป็นอาจารย์สอนการโค้ชและการสร้างทีมให้กับองค์กรธุรกิจมากมาย โดยร่วมมือกับ Perforamce Consultants International www.Perforamceconsultants.com ) เซอร์จอห์นเขียนหนังสือเกี่ยวกับการกีฬาภาวะผู้นำ และการโค้ชมาแล้ว 5 เล่ม ซึ่งมี COAHINGFORPERFORMANCE กลยุทธ์การโค้ชเพื่อพิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีะเป็นเล่มที่โด่งดังมากที่สุด โดยจำหน่ายไปแล้วมากกว่า 500,000 เล่ม และแปลไปแล้วมากกว่า 20 ภาษา

หลังจากดำเนินธุรกิจในสหราชอาณาจักร เซอร์จอห์นก็ได้ร่วมกับทิมโมธี กัลวี (Timothy Gallwey) จัดตั้งบริษัท The Inner Game Ltd. ขึ้นมา ซึ่งเป็นองค?กรที่มีส่วนสำคัญยิ่งต่อการเริ่มนำวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในวงการกีฒาและธุรกิจฝึกอบรม วิตมอร์เริ่มต้นชีวิตนักแข่งรถอาชีพ โดยเข้าร่วมกับทีมที่ประสบความสำเร็จสูงอย่างทีม Ford ในการแข่งขันที่เลอมังส์ (Le Mans) และในช่วงทศวรรษ 1960 ก็ชนะเลิศการแข่งขันประเภทรถซาลูนทั้งในเกาะอังกฤษทวียุโรป ข้อมูลเพิ่มเติม : โค้ชชิ่ง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : โค้ชชิ่ง ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว