ความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.

เฉลยข้อสอบจากสนามสอบจริงปีล่าสุด สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยข้อสอบ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เก็บตกรับหิ้ว ABC Book Fest 2020 เมื่อช้อปครบ 1,200 ลด 20%
จำนวน :

1

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.

ความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. เฉลยข้อสอบจากสนามสอบจริงปีล่าสุด สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยข้อสอบ

 • ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)

อนุกรมตัวเลข ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลโดยสรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือวิเคราะห์เหตุการณ์ และสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมหาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มาจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสามมติฐานศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุอย่างที่เหมาะสมกับความสามารถ

 • ความเข้าใจภาษา (ภาษาไทย)

การอ่านและทำความเข้าใจกับบทความที่กำหนดให้แล้ว ตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความทั้งนี้รวมถึงการสรุปความและตีความด้วย

 • การใช้ภาษา

การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ, การเรียงคำ, การเขียนประโยคถูกต้องตามหลักภาษา

 • วิชาภาษาอังกฤษ

ความสามารถด้านการพูด เขียน อ่านและฟังความเข้าใจสาระสำคัญ

 


คำนำ : ความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.

คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและทบทวนความรู้สำหรับเตรียมสอบของข้าราชการต่างๆ และใช้เป็นคู่มือประกอบในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่สอบเข้ารับราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวใช้ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถนำไปใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนการค้นคว้าทำรายงาน และยังใช้อ้างอิงในการจัดทำตำราอันเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ

ทางสถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี ได้ปรับปรุงและพัฒนาทางด้านเนื้อหาเพื่อให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยเสมอ พร้อมกับเน้นหนักในความเข้มข้นของเนื้อหาและแนวข้อสอบใหม่ๆ เพื่อสรรค์สร้างขึ้นเป็นองค์ความรู้ นอกจากนี้สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี ขอน้อมรับในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในหนังสือคู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ เพื่อที่จะได้นำมาแ้ก้ไขปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้สถาบันชั้นนำทางวิชาการและเพื่อเป็นคุณประโยชน์แก่แวดวงวิชาการในอนาคตสืบต่อไป

สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี ขอขอบคุณ ผู้ที่มีความหวังดีทุกท่านที่ได้กรุณาแนะนำหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาการด้านเนื้อหาทีดีเพื่อให้คงคุณภาพที่ดี

พร้อมกันนี้ สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี ใคร่ขอขอบพระคุณทุกทานที่กรุณาให้การสนับสนุนของสถาบันฯ

ฝ่ายวิชาการ

สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

 


สารบัญ : ความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.

  แนวข้อสอบจริงของ ก.พ.

  • แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
  • แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2

  ความสามารถทั่วไป

  • แนวข้อสอบอนุกรม
  • เลขเชิงกล
  • สรุปโครงสร้างภาษาไทย (เรื่องที่ออกสอบ)
  • คำราชศัพท์
  • คำราชาศัพท์ควรทราบ
  • แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
  • แนวข้อสอบความหมายของคำหรือกลุ่มคำ
  • แนวข้อสอบการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
  • แนวข้อสอบ การเรียงข้อความ

   

   ข้อมูลเพิ่มเติม : ความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว