กฎเกณฑ์การค้าสินค้าเกษตรภายใต้ GATT และองค์การการค้าโลก (WTO)

ประเทศไทยต้องใช้มาตรการใดกับสินค้าเกษตรที่นำเข้าประเทศ มาตรการไทยมีความสอดคล้องกับความตกลง AOA ของ WTO หรือไม่อย่างไร หาคำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้!
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อป 1-3 เล่ม ลด 15% ช้อป 4เล่มขึ้นไปลด 20%
จำนวน :

1

490.00 บาท

416.50 บาท

"คุณประหยัดไป 73.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 16 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : กฎเกณฑ์การค้าสินค้าเกษตรภายใต้ GATT และองค์การการค้าโลก (WTO)

กฎเกณฑ์การค้าสินค้าเกษตรภายใต้ GATT และองค์การการค้าโลก (WTO)

หนังสือ/ตำราเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความตกลงสินค้าเกษตรหรือ AOA ของ WTO ซึ่งกล่าวถึงหลักเกณฑ์ของ AOA ในเรื่องการเข้าสู่ตลาด การอุดหนุนภายในประเทศ และการอุดหนุนการส่งออก ซึ่งเป็นพันธกรณีที่ประเทศไทยและประเทศสมาชิกของ WTO ต้องปฏิบัติ ซึ่งเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วผุ้อ่านจะทราบว่า การที่ประเทศไทยส่งออกสินค้าเกษตรไปยังต่างประเทศ แล้วต้องเผชิญกับมาตรการทางการค้าดังกล่าวจะถือว่าเป็นมาตรการที่ชอบด้วยกฎหมายของ WTO  หรือไม่อย่างไร และในทางกลับกัน หากประเทศไทยต้องการใช้มาตรการใดๆ กับสินค้าเกษตรที่นำเข้ามายังประเทศไทย การอ่านหนังสือเล่มนี้ก็จะช่วยทำให้ทราบว่า มาตรการของไทยนั้นจะมีความสอดคล้องกับความตกลง AOA ของ WTO  หรือไม่ อย่างไร

ดังนั้น หนังสือ/ตำราเล่มนี้จึงเหมาะกับบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษา นักวิชาการ นักธุรกิจที่สนใจหรือมีความเกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าเกษตร


คำนำ : กฎเกณฑ์การค้าสินค้าเกษตรภายใต้ GATT และองค์การการค้าโลก (WTO)

หนังสือ/ตำราเล่มนี้จัดพิมพ์เป็นครั้งแรกโดย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือ ITD เป็นจำนวน 500 เล่ม เพื่อแจกในการสัมนาเกี่ยวกับกฏหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ผู้เขียนเป็นผู้บรรยาย ผุ้เขียนขอขอบคุณ ITD ที่รับจัดพิมพ์หนังสือ/ตำราเล่มนี้ให้กับผู้เขียน และการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้เป็นการจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไป ผู้เขียนจึงขอขอบคุณสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมา ณ ที่นี้ด้วย ที่มีส่วนทำให้หนังสือ/ตำราเล่มนี้ได้เผยแพร่ไปในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเรียนการสอนที่ผู้เขียนเป็นผู้บรรยายไม่ว่าจะเป็นวิชากฏหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 1 และ 2 ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท วิชากฏหมายสินค้าเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก

หากผุ้อ่านท่านใดเห็นข้อบกพร่องและต้องการเสนอแนะหรือให้ความเห็นเพื่อให้หนังสือ/ตำราเล่มนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น กรุณาส่งข้อความถึงผู้เขียนได้ที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรสาร 0-2218-2018 หรือที่ tashmai.r@chula.ac.th จะเป็นพระคุณยิ่ง

ทัชชมัย (ฤหษธสุต) ทองอุไร


สารบัญ : กฎเกณฑ์การค้าสินค้าเกษตรภายใต้ GATT และองค์การการค้าโลก (WTO)

  • กฎเกณฑ์การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ
  • กฎเกณฑ์ของ GATT กับการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ : การเข้าสู่ตลาด
  • กฎเกณฑ์ของ WTO กับการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ : การเข้าสู่ตลาด
  • กฎเกณฑ์ของ GATT กับการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ : การอุดหนุนภายในประเทศ
  • กฎเกณฑ์ของ WTO กับการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ : การอุดหนุนภายในประเทศ
  • กฎเกณฑ์ของ GATT กับการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ : การอุดหนุนการส่งออก
  • กฎเกณฑ์ของ WTO กับการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ : การอุดหนุนการส่งออก
  • ความตกลงสินค้าเกษตรหรือ AOA กับความคืบหน้าของการเจรจาสินค้าเกษตรในรอบ Doha Development Round
  • บทสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกฎเกณฑ์ของ GATT และ WTO ในเรื่องการเข้าสู่ตลาด การอุดหนุนภายในประเทศและการอุดหนุนการส่งออกในการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ


ข้อมูลเพิ่มเติม : กฎเกณฑ์การค้าสินค้าเกษตรภายใต้ GATT และองค์การการค้าโลก (WTO)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : กฎเกณฑ์การค้าสินค้าเกษตรภายใต้ GATT และองค์การการค้าโลก (WTO) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : กฎเกณฑ์การค้าสินค้าเกษตรภายใต้ GATT และองค์การการค้าโลก (WTO)

ลด 15%

245.00

208.25 บาท