แบบฝึกเสริมประสบการณ์พัฒนาสติปัญญา เล่ม 2

สร้างความเข้าใจพื้นฐาน และเจตคติที่ดีในการเรียนรู้
จำนวน :

1

40.00 บาท

38.00 บาท

"คุณประหยัดไป 2.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 1 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : แบบฝึกเสริมประสบการณ์พัฒนาสติปัญญา เล่ม 2

ชุดแบบฝึกเสริมประสบการณ์ พัฒนาสติปัญญา สนันสนุนให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบๆตัว ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ผ่านการคิด การแก้ปัญหา การใช้ภาษา การสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบ เรียนรู้เกี่ยวกับจำนวน มิติสัมพันธ์ และเวลา สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

คำแนะนำสำหรับคุณครูและผู้ปกครอง

คุณครูและผู้ปกครองควรสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า และใช้แบบฝึกชุดนี้พัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสามารถเชิงสติปัญญา (IQ) ให้แก่เด็ก โดยอ่านคำสั่งให้เด็กทำกิจกรรม และให้คำแนะนำเมื่อเด็กต้องการ


เนื้อหาปกหลัง : แบบฝึกเสริมประสบการณ์พัฒนาสติปัญญา เล่ม 2

ชุดแบบฝึกเสริมประสบการณ์ พัฒนาสติปัญญา สนันสนุนให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบๆตัว ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ผ่านการคิด การแก้ปัญหา การใช้ภาษา การสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบ เรียนรู้เกี่ยวกับจำนวน มิติสัมพันธ์ และเวลา สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยข้อมูลเพิ่มเติม : แบบฝึกเสริมประสบการณ์พัฒนาสติปัญญา เล่ม 2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แบบฝึกเสริมประสบการณ์พัฒนาสติปัญญา เล่ม 2 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว