Super Maths สรุปคณิตศาสตร์ ม.ต้น

เตรียมสอบในห้องและสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม / มหิดล / จุฬาภรณ์
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

230.00 บาท

218.50 บาท

"คุณประหยัดไป 11.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : Super Maths สรุปคณิตศาสตร์ ม.ต้น

คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคณิตศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของทุกคน เพราะคณิตศาสตร์เป็หลักพื้นฐานที่ต้องเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนอนุบาลจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อนำไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้งานในทุกๆสาขาวิชาชีพ อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหาร การบัญชี สถาปัตย์ เป็นต้น คณิตศาสตร์จึงเปรียบเหมือนรากต้นไม้ที่ต้องการความแข็งแรง เพื่อทำให้ต้นไม้เติบโตได้เต็มที่ตามอย่างที่ควรจะเป็น

เมื่อกล่าวถึงการเรียน คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีหน่วยกิตมากอันดับต้นๆ ในทุกระดับชั้น นักเรียนจึงควรต้องใส่ใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จุดเปลี่ยนสำคัญในระดับชั้นมัธยมศึกษา เพราะจากเดิมคณิตศาสตร์ในระดับประถมนั้นไม่ซับซ้อน แต่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาจะมีเนื้อหาที่หลากหลายและซับซ้อนขึ้น ต้องใช้ความรู้พื้นฐานของเนื้อหาในหลายบทในการแก้ปัญหาโจทย์

หากเปรียบเปรยหนังสือทั่วไปในมุมมองของวิชาภาษาไทย หนังสือทั่วไปจะสอนให้นักเรียน รู้จักเพียง ก.ไก่-ข.ไข่ หลักการผสมคำ แล้วแสดงตัวอย่างให้ดูเพียงไม่กี่ประโยค แต่ข้อสอบจริง กลับให้นักเรียนแต่งกลอนโคลงสี่สุภาพแบบพรรณาโวหาร เป็นต้น ซึ่งจะไม่เหมือนกับหนังสือเล่มนี้ เพราะเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ครูพยายามที่จะอธิบายตั้งแต่เนื้อหาพื้นฐาน ทฤษฎี นิยาม จนไปถึงยกตัวอย่าง อย่างง่าย คือ การนำสูตรคำนวนไปใช้อย่างไร และตัวอย่างที่เป็นรูปแบบของโจทย์ที่มักพบเจอในข้อสอบจริง ทำให้นักเรียนได้เห็นภาพคร่าวๆทั้งหมด และสามารถนำไปใช้ได้จริง เมื่อทำข้อสอบแข่งขันในสนามสอบต่างๆ

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ทุกคน เพื่อใช้อ่านเตรียมตัวสอบในห้องเรียน หรือสอบแข่งขันเข้า ม.4 โรงเรียนต่างๆ โดยใช้เวลาเตรียมตัวน้อย แต่ได้เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตาแกนกลาง รวมทั้งครูยังได้เพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนที่เกินหลักสูตาไปบ้าง แต่คิดว่านักเรียนพอจะทำความเข้าใจได้ เพราะ เนื้อหาเหล่านี้บางโรงเรียนและข้อสอบแข่งขันก็มักจะออกสอบเป็นประจำ ท้ายเล่ม ครูได้ทำโจทย์เสริมสร้างประสบการณ์แยกตามแต่ละบทเอาไว้ให้นักเรียนได้ฝึกฝนอีกด้วย


คำนำ : Super Maths สรุปคณิตศาสตร์ ม.ต้น

คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคณิตศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของทุกคน เพราะคณิตศาสตร์เป็หลักพื้นฐานที่ต้องเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนอนุบาลจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อนำไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้งานในทุกๆสาขาวิชาชีพ อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหาร การบัญชี สถาปัตย์ เป็นต้น คณิตศาสตร์จึงเปรียบเหมือนรากต้นไม้ที่ต้องการความแข็งแรง เพื่อทำให้ต้นไม้เติบโตได้เต็มที่ตามอย่างที่ควรจะเป็น

เมื่อกล่าวถึงการเรียน คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีหน่วยกิตมากอันดับต้นๆ ในทุกระดับชั้น นักเรียนจึงควรต้องใส่ใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จุดเปลี่ยนสำคัญในระดับชั้นมัธยมศึกษา เพราะจากเดิมคณิตศาสตร์ในระดับประถมนั้นไม่ซับซ้อน แต่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาจะมีเนื้อหาที่หลากหลายและซับซ้อนขึ้น ต้องใช้ความรู้พื้นฐานของเนื้อหาในหลายบทในการแก้ปัญหาโจทย์

หากเปรียบเปรยหนังสือทั่วไปในมุมมองของวิชาภาษาไทย หนังสือทั่วไปจะสอนให้นักเรียน รู้จักเพียง ก.ไก่-ข.ไข่ หลักการผสมคำ แล้วแสดงตัวอย่างให้ดูเพียงไม่กี่ประโยค แต่ข้อสอบจริง กลับให้นักเรียนแต่งกลอนโคลงสี่สุภาพแบบพรรณาโวหาร เป็นต้น ซึ่งจะไม่เหมือนกับหนังสือเล่มนี้ เพราะเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ครูพยายามที่จะอธิบายตั้งแต่เนื้อหาพื้นฐาน ทฤษฎี นิยาม จนไปถึงยกตัวอย่าง อย่างง่าย คือ การนำสูตรคำนวนไปใช้อย่างไร และตัวอย่างที่เป็นรูปแบบของโจทย์ที่มักพบเจอในข้อสอบจริง ทำให้นักเรียนได้เห็นภาพคร่าวๆทั้งหมด และสามารถนำไปใช้ได้จริง เมื่อทำข้อสอบแข่งขันในสนามสอบต่างๆ

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ทุกคน เพื่อใช้อ่านเตรียมตัวสอบในห้องเรียน หรือสอบแข่งขันเข้า ม.4 โรงเรียนต่างๆ โดยใช้เวลาเตรียมตัวน้อย แต่ได้เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตาแกนกลาง รวมทั้งครูยังได้เพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนที่เกินหลักสูตาไปบ้าง แต่คิดว่านักเรียนพอจะทำความเข้าใจได้ เพราะ เนื้อหาเหล่านี้บางโรงเรียนและข้อสอบแข่งขันก็มักจะออกสอบเป็นประจำ ท้ายเล่ม ครูได้ทำโจทย์เสริมสร้างประสบการณ์แยกตามแต่ละบทเอาไว้ให้นักเรียนได้ฝึกฝนอีกด้วย


สารบัญ : Super Maths สรุปคณิตศาสตร์ ม.ต้น

  • จำนวนและตัวเลข
  • ระบบจำนวน
  • เศษส่วนและทศนิยม
  • อัตราส่วนและร้อยละ
  • เลขยกกำลัง
  • พหุนาม
  • สมการและอสมการ
  • สมการกำลังสอง
  • ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
  • คู่อันดับและกราฟ
  • พาราโบลา
  • เรขาคณิต
  • พีทาโกรัส
  • การวัด พื้นที่และปริมาตร
  • วงกลม
  • ตรีโกณมิติ
  • การแปรผัน
  • ความน่าจะเป็น
  • สถิติ

เนื้อหาปกหลัง : Super Maths สรุปคณิตศาสตร์ ม.ต้น

Super Maths สรุปคณิตศาสตร์ ม.ต้น เตรียมสอบในห้องและสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม มหิดล จุฬาภรณ์

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้

 • เนื้อหา กระชับ จบในเล่มเดียว ประหยัดเวลาในการเตรียมตัวสอบ
 • เนื้อหาพิมพ์ 4 สี เพื่อให้เข้าใจง่าย และเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
 • อธิบายเนื้อหาเกินหลักสูตรเล็กน้อย บางหัวข้อ สำหรับใช้สอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง

เนื้อหาภายในเล่ม

 • สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ทุกหัวข้ออย่างสมบูรณ์ตามหลักสูตรแกนกลาง
 • พร้อมตัวอย่างประกอบเนื้อหาตั้งแต่ระดับง่าย จนถึงข้อสอบที่พบจริงในข้อสอบโรงเรียนดัง
 • แนวข้อสอบเสมือนจริง สำหรับเตรียมสอบเข้า ม.4 เพื่อประเมินศักยภาพ
 • แถมฟรี เฉลยละเอียดทุกข้อให้ดาวน์โหลดได้ ผ่านเว็บไซด์

เกี่ยวกับติวเตอร์พอยท์ (ทีมผู้แต่งหนังสือ)

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และ วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เจ้าของผลงานหนังสือ "Science สรุปวิทยาศาสตร์ ม.ต้น" ที่ขายดีที่สุด 2 ปีซ้อน
 • เจ้าของผลงานหนังสือเรียน best seller หลายวิชา


ข้อมูลเพิ่มเติม : Super Maths สรุปคณิตศาสตร์ ม.ต้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : Super Maths สรุปคณิตศาสตร์ ม.ต้น ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว