ROOM LIFE VOL.1 (ฟรี)

สิบกว่าปีมาแล้วที่ room ได้พาโลกแห่งงานดีไซน์มาเสิร์ฟถึงมือคนรักบ้านอย่างต่อเนื่อง ถึงวันนี้ room Life ฟรีก็อปปี้ใหม่ล่าสุดของเราขอรับอาสานำเสนออีกแง่มุมของงานดีไซน์ซึ่งสอดแทรกอยู่ในไลฟ์สไตล์ของคนเ มือง ทั้งอัพเดตเจาะลึก เฟ้นหา และสรุปคัดสรรเรื่องราวที่เราเชื่อว่า “ดีที่สุด” มานำเสนอผ่านคอลัมน์สุด Best ครอบคลุมทุกแง่มุมของการใช้ชีวิตที่คุณสนใจ
จำนวน :

1

ฉบับย้อนหลัง

ลด 25%
ROOM ฉ.184 (ม.ค.-ก.พ.62) Quick View

ROOM ฉ.184 (ม.ค.-ก.พ.62)

E-Magazines

0 โหวต

119.00

89.25 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.182 (ก.ย.-ต.ค.61) Quick View

ROOM ฉ.182 (ก.ย.-ต.ค.61)

E-Magazines

0 โหวต

119.00

89.25 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.181 (ก.ค.-ส.ค.61) Quick View

ROOM ฉ.181 (ก.ค.-ส.ค.61)

E-Magazines

0 โหวต

150.00

112.50 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.180 (พ.ค.-มิ.ย.61) Quick View

ROOM ฉ.180 (พ.ค.-มิ.ย.61)

E-Magazines

0 โหวต

150.00

112.50 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.179 (มี.ค.-เม.ย.61) Quick View

ROOM ฉ.179 (มี.ค.-เม.ย.61)

E-Magazines

0 โหวต

150.00

112.50 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.178 (ม.ค.-ก.พ.61) Quick View

ROOM ฉ.178 (ม.ค.-ก.พ.61)

E-Magazines

0 โหวต

150.00

112.50 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.177 (พ.ย.-ธ.ค.60) Quick View

ROOM ฉ.177 (พ.ย.-ธ.ค.60)

E-Magazines

0 โหวต

150.00

112.50 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.176 (ต.ค.60) Quick View

ROOM ฉ.176 (ต.ค.60)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.175 (ก.ย.60) Quick View

ROOM ฉ.175 (ก.ย.60)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.174 (ส.ค.60) Quick View

ROOM ฉ.174 (ส.ค.60)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.173 (ก.ค.60) Quick View

ROOM ฉ.173 (ก.ค.60)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.172 (มิ.ย.60) Quick View

ROOM ฉ.172 (มิ.ย.60)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.171 (พ.ค.60) Quick View

ROOM ฉ.171 (พ.ค.60)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.170 (เม.ย.60) Quick View

ROOM ฉ.170 (เม.ย.60)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.169 (มี.ค.60) Quick View

ROOM ฉ.169 (มี.ค.60)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.168 (ก.พ.60) Quick View

ROOM ฉ.168 (ก.พ.60)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.167 (ม.ค.60) Quick View

ROOM ฉ.167 (ม.ค.60)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.165 (พ.ย.59) Quick View

ROOM ฉ.165 (พ.ย.59)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.166 (ธ.ค.59) Quick View

ROOM ฉ.166 (ธ.ค.59)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.164 (ต.ค.59) Quick View

ROOM ฉ.164 (ต.ค.59)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.163 (ก.ย.59) Quick View

ROOM ฉ.163 (ก.ย.59)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.161 (ก.ค.59) Quick View

ROOM ฉ.161 (ก.ค.59)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.162 (ส.ค.59) Quick View

ROOM ฉ.162 (ส.ค.59)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ROOM LIFE VOL.3 (ฟรี) Quick View

ROOM LIFE VOL.3 (ฟรี)

E-Magazines

0 โหวต

0.00 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.160 (มิ.ย.59) Quick View

ROOM ฉ.160 (มิ.ย.59)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.159 (พ.ค.59) Quick View

ROOM ฉ.159 (พ.ค.59)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.158 (เม.ย.59) Quick View

ROOM ฉ.158 (เม.ย.59)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.157 (มี.ค.59) Quick View

ROOM ฉ.157 (มี.ค.59)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.156 (ก.พ.59) Quick View

ROOM ฉ.156 (ก.พ.59)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.155 (ม.ค.59) Quick View

ROOM ฉ.155 (ม.ค.59)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.154 (ธ.ค.58) Quick View

ROOM ฉ.154 (ธ.ค.58)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.153 (พ.ย.58) Quick View

ROOM ฉ.153 (พ.ย.58)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.152 (ต.ค.58) Quick View

ROOM ฉ.152 (ต.ค.58)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.151 (ก.ย.58) Quick View

ROOM ฉ.151 (ก.ย.58)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.150 (ส.ค.58) Quick View

ROOM ฉ.150 (ส.ค.58)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.149 (ก.ค.58) Quick View

ROOM ฉ.149 (ก.ค.58)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.148 (มิ.ย.58) Quick View

ROOM ฉ.148 (มิ.ย.58)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.147 (พ.ค.58) Quick View

ROOM ฉ.147 (พ.ค.58)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.146 (เม.ย.58) Quick View

ROOM ฉ.146 (เม.ย.58)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.145 (มี.ค.58) Quick View

ROOM ฉ.145 (มี.ค.58)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.143 (ม.ค.58) Quick View

ROOM ฉ.143 (ม.ค.58)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.144 (ก.พ.58) Quick View

ROOM ฉ.144 (ก.พ.58)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.142 (ธ.ค.57) Quick View

ROOM ฉ.142 (ธ.ค.57)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.140 (ต.ค.57) Quick View

ROOM ฉ.140 (ต.ค.57)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.141 (พ.ย.57) Quick View

ROOM ฉ.141 (พ.ย.57)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.139 (ก.ย.57) Quick View

ROOM ฉ.139 (ก.ย.57)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.138 (ส.ค.57) Quick View

ROOM ฉ.138 (ส.ค.57)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.137 (ก.ค.57) Quick View

ROOM ฉ.137 (ก.ค.57)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.136 (มิ.ย.57) Quick View

ROOM ฉ.136 (มิ.ย.57)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.135 (พ.ค.57) Quick View

ROOM ฉ.135 (พ.ค.57)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.134 (เม.ย.57)+Inter active Quick View

ROOM ฉ.134 (เม.ย.57)+Inter active

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.133 (มี.ค.57)+Inter active Quick View

ROOM ฉ.133 (มี.ค.57)+Inter active

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.132 (ก.พ.57)+Inter active Quick View

ROOM ฉ.132 (ก.พ.57)+Inter active

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.131 (ม.ค.57)+Inter active Quick View

ROOM ฉ.131 (ม.ค.57)+Inter active

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.130 (ธ.ค.56)+Inter active Quick View

ROOM ฉ.130 (ธ.ค.56)+Inter active

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.129 (พ.ย.56)+Inter active Quick View

ROOM ฉ.129 (พ.ย.56)+Inter active

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.128 (ต.ค.56)+Inter active Quick View

ROOM ฉ.128 (ต.ค.56)+Inter active

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.127 (ก.ย.56)+Inter active Quick View

ROOM ฉ.127 (ก.ย.56)+Inter active

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.126 (ส.ค.56)+Inter active Quick View

ROOM ฉ.126 (ส.ค.56)+Inter active

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.125 (ก.ค.56)+Inter active Quick View

ROOM ฉ.125 (ก.ค.56)+Inter active

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.124 (มิ.ย.56)+Inter active Quick View

ROOM ฉ.124 (มิ.ย.56)+Inter active

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.123 (พ.ค.56) Quick View

ROOM ฉ.123 (พ.ค.56)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.122 (เม.ย.56) Quick View

ROOM ฉ.122 (เม.ย.56)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.121 (มี.ค.56) Quick View

ROOM ฉ.121 (มี.ค.56)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.120 (ก.พ.56) Quick View

ROOM ฉ.120 (ก.พ.56)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.119 (ม.ค.56) Quick View

ROOM ฉ.119 (ม.ค.56)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.118 (ธ.ค.55) Quick View

ROOM ฉ.118 (ธ.ค.55)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.117 (พ.ย.55) Quick View

ROOM ฉ.117 (พ.ย.55)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

ลด 25%
ROOM ฉ.116 (ต.ค.55) Quick View

ROOM ฉ.116 (ต.ค.55)

E-Magazines

0 โหวต

69.00

51.75 บาท

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
1 รีวิว

loading