วรรณกรรมสำหรับเด็ก

การสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กทั้งประเภทสารคดีและบันเทิงคดี นับว่ามีลักษณะเฉพาะและข้อแตกต่างจากการสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับผู้ใหญ่หลายประการ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

270.00 บาท

256.50 บาท

"คุณประหยัดไป 13.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : วรรณกรรมสำหรับเด็ก

วรรณกรรมสำหรับเด็ก

การสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กทั้งประเภทสารคดีและบันเทิงคดี นับว่ามีลักษณะเฉพาะและข้อแตกต่างจากการสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับผู้ใหญ่หลายประการ เนื่องจากเด็กมีความต้องการและความสนใจตามพัฒนาการทางลักษณะวัยที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ ดังนั้นผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กจักต้องใช้ความประณีตและความใส่ใจเป็นอันมากในการเขียน ทั้งในด้านการวางโครงเรื่อง การเขียนเนื้อเรื่อง การวาดภาพประกอบ รวมไปถึงเทคนิคและกลวิธีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลงานมีความสอดคล้องกันในด้านรูปแบบและเนื้อหา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงกับเด็ก ด้วยความสำคัญของเทคนิคการสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กดังกล่าว ผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้น สำหรับนิสิตนักศึกษาใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก รวมทั้งผู้อ่านทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับศิลปะการเขียนและการสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


สารบัญ : วรรณกรรมสำหรับเด็ก

  • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมสำหรับเด็ก
  • บทที่ 2 รูปแบบและเนื้อหาของวรรณกรรมสำหรับเด็ก
  • บทที่ 3 ประวัติและพัฒนาการของวรรณกรรมสำหรับเด็ก
  • บทที่ 4 จิตวิทยาเบื้องต้นเกี่ยวกับเด็ก : พัฒนาการ ความต้องการ และความสนใจ
  • บทที่ 5 การเขียนหนังสือสำหรับเด็ก
  • บทที่ 6 การจัดทำสื่อหนังสือสำหรับเด็ก
  • บทที่ 7 วรรณกรรมสำหรับวัยรุ่น
  • บทที่ 8 การประเมินคุณค่าหนังสือสำหรับเด็กและวัยรุ่น


ข้อมูลเพิ่มเติม : วรรณกรรมสำหรับเด็ก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : วรรณกรรมสำหรับเด็ก ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : วรรณกรรมสำหรับเด็ก