นิทานศีล ๕

โย จ วสฺสสตํ ชีเว ทุสฺสีโล อสมาหิโต

เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย สีลวนฺตสฺส ฌายิโน.

ผู้ไม่มีศีล ไม่มั่นคง พึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปี

ส่วนผู้มีศีล เพ่งพินิจ มีชีวิตอยู่วันเดียว ประเสริฐกว่า.

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (พระไตรปิฎก ขุ. ธ. ๒๕/๒๙.)

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มิตรรักนักอ่าน ช้อปครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

149.00 บาท

141.55 บาท

"คุณประหยัดไป 7.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : นิทานศีล ๕

โย จ วสฺสสตํ ชีเว ทุสฺสีโล อสมาหิโต

เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย สีลวนฺตสฺส ฌายิโน.

ผู้ไม่มีศีล ไม่มั่นคง พึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปี

ส่วนผู้มีศีล เพ่งพินิจ มีชีวิตอยู่วันเดียว ประเสริฐกว่า.

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (พระไตรปิฎก ขุ. ธ. ๒๕/๒๙.)


คำนำ : นิทานศีล ๕

เบญจศีล มีอีกชื่อหนึ่งว่า นิจศีล เรารู้จักกันทั่วไปว่า ศีล ๕ คนไทยเรียนรู้คุณธรรมพื้นฐาน ๕ ข้อนี้กันมาตั้งแต่เรียนชั้นประถมศึกษา ในบางครอบครัวก็สั่งสอนลูกหลานและปฏิบัติเป็นตัวอย่างสืบต่อกันมา สังคมไทยจึงดำรงอยู่ได้ด้วยดี

ศีลเป็นหลักธรรมประจำสังคมมนุษย์มีมาก่อนพุทธกาล เป็นหลักธรรมที่อุ้มชูค้ำจุน จึงได้รับสมญานามว่าเป็นธรรมของมนุษย์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า เมื่อมนุษย์รักษาธรรมะห้าประการนี้ อันได้แก่ ไม่เบียดเบียนหรือทำลายชีวิต ไม่ลักขโมย ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดโป้ปด และไม่เสพของมึนเมาทั้งตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และโลกก็จะสงบสุข

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นิทานศีล ๕ จะเป็นแนวทางการศึกษาธรรมะให้แก่เยาวชน ตลอดจนผู้ที่ต้องการศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาสืบไป

ธัมม์ ศิริพรมรินทร์


สารบัญ : นิทานศีล ๕

  • ศีลข้อ๑
  • ศีลข้อ๒
  • ศีลข้อ๓
  • ศีลข้อ๔
  • ศีลข้อ๕

เนื้อหาปกหลัง : นิทานศีล ๕

โย จ วสฺสสตํ ชีเว ทุสฺสีโล อสมาหิโต

เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย สีลวนฺตสฺส ฌายิโน.

ผู้ไม่มีศีล ไม่มั่นคง พึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปี

ส่วนผู้มีศีล เพ่งพินิจ มีชีวิตอยู่วันเดียว ประเสริฐกว่า.

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (พระไตรปิฎก ขุ. ธ. ๒๕/๒๙.)รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : นิทานศีล ๕

นิทานศีล ๕ เป็นนิทานธรรมสำหรับเด็ก ชุดธรรมะเยาวชน สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์ภูมิใจเสนอวรรณกรรมการ์ตูนชุดนี้ เพราะนิทานทั้ง ๕ เรื่องที่คัดมานั้นเป็นตัวอย่างที่ปฏิบัติได้ของศีลแต่ละข้อ จุดมุ่งหมายคือเพื่อปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน

ผ่องเพ็ญ อาชาเทวัญข้อมูลเพิ่มเติม : นิทานศีล ๕

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : นิทานศีล ๕ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว