เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับ 3

สถาบัน THE BEST CENTER
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Reading with Style อ่านทั้งทีต้องมีสไตล์ ช้อป 3 เล่มลด 15%
จำนวน :

1

280.00 บาท

266.00 บาท

"คุณประหยัดไป 14.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับ 3

วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ

วิชาภาษาไทย เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ

วิชาภาษาอังกฤษ เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาาาอังกฤษและความเข้าใจสาระของข้อความในระดับเบื้องต้น


คำนำ : เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับ 3

ชุดคู่มือรวมแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั้วไป (ภาค ก) ก.พ. โดยทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรียงขึ้น ทั้งเล่มเป็นการเจาะข้อสอบพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดพร้อม เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข็งขันฯ ในครั้งนี้

ทางสถาบัน THE BEST CENTER  ได้รวบรวมชุดเจาะข้อสอบมาโดยฌฉพาะให้อ่านอย่างจุใจซึ่งประด้วย ส่วนที่1 วิชาความสามารถทั่วไปทางด้านคำนวณ ได้แก่โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน โจทย์อนุกรมตัวเลข โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง โจทย์อุปมาอุปมัย โจทย์เงื่อนไขทางภาษา โจทย์เงื่อนไจทางสัญลักษณ์ โจทย์การสรุปเหตุผลทางตรรมกศาสตร์ โทย์การอ่านบทความและการเข้าใจบทความ โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย ได้แก่ โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา โจทย์การเรียงข้อความ(การลำดับข้อความ) โจทย์การเลือกใช้คำหีือกลุ่มคำ(การเติมคำลงในช่องว่า) ส่วนที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ โจทย์หลักไวยากรณ์(ภาคโครงสร้าง) โจทย์การสนทนา (เติมคำลงในบทสนทนา) โจทย์อ่่านบทความ (Comprehesion)

อนึ่ง ขอให้ทุกทานที่ใช้ตำรางเล่มนี้จงประสบกับความสำเร็จสมความมุ่งมั่นและตั้งใจของท่านในตำแหน่งที่ต้องการต่อไป

ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่าน

ฝ่ายวิชาการ

สถาบัน The Best Center


สารบัญ : เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับ 3

  ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไปทางด้านคำนวณ

  ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย

  รวมแนวข้อสอบให้ฝึกทำพร้อมเฉลย

  ส่วนที่ 3 ภาคภาษาอังกฤษ


เนื้อหาปกหลัง : เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับ 3

เปิดติวตลอดทั้งปีที่ THE BEST CENTER

 • ภาษาอังกฤษเข้าศึกษา ตรี-โท-เอก ทุกมหาวิทยาลับ
 • เตรีมสอบแข่งขัน

TOEFL,TOELC,IELTS,GRE,SAT

 • การสนทนาภาษาอังกฤษ


ข้อมูลเพิ่มเติม : เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับ 3

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับ 3 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว