การ์ตูนกบนอกกะลา 141 นิวเคลียร์อานุภาพฯ

"ปรมาณู (Atom)" คือสิ่งที่เล็กที่สุดของสสาร ยังคงสมบัติทางเคมีของธาตุ แบ่งได้ 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นแกนกลาง เรียกว่านิวเคลียส นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน ส่วนที่2 เป็นอิเล็กตรอน ทั้งสองส่วนจะโคจรอยู่รอบๆนิวเคลียส์ มีขนาด 1ใน50ล้านเซนติเมตร หากนำมาเรียงต่อกันจะยาว 1 เซนติเมตร  "กัมมันตรังสี"คือพลังงานในรูปรังสีที่ปล่อยออกมาจากการสลายตัวหรือปฏิกิริยาในนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีหรือเรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียส์ ไอโซโทป มี 2ประเภทคือ 1.ไอโซโทปเสถียร 2.ไอโซโทปกัมมันตรังรังสี(รังสี)หรือไอโซโทปที่มีการสลายตัว เมื่อไอโซโทปมีการสลายตัวจะเกิดรังสีแอลฟา บีต้า แกมมา ปลดปล่อยออกมาเพื่อรักษาเสถียรอาจจะปล่อยมาบางตัวหรือปล่อมมาหมด พลังงานนิวเคลียร์ คือ พลังงานจากการปลดปล่อยออกมาเมื่อมีการแยก,รวม หรือแปลงนิวเคลียสของปรมาณู (เรียกว่าพลังงานปรมาณู เกิดขึเนได้ 4 ลักษณะ คือ 1.พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่น 2. พลังงานนิวเคลียส์ฟิชชัน 3.กัมมันตรังสี 4.พลังงานนิวเคลียส์ที่เกิดจากกาเร่งอนุภาคให้มีพลังงานสูง รังสีมีทั้งคุณและโทษ หากมนุษย์รู้จักใช้ ควรกำจัดกากของเสียให้ถูกวิธีเพื่อจะได้ปลอดภัยกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

Tags : หนังสือเล่มไทย การ์ตูน เสริมความรู้

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

180.00 บาท

171.00 บาท

"คุณประหยัดไป 9.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : การ์ตูนกบนอกกะลา 141 นิวเคลียร์อานุภาพฯ

"ปรมาณู (Atom)" คือสิ่งที่เล็กที่สุดของสสาร ยังคงสมบัติทางเคมีของธาตุ แบ่งได้ 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นแกนกลาง เรียกว่านิวเคลียส นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน ส่วนที่2 เป็นอิเล็กตรอน ทั้งสองส่วนจะโคจรอยู่รอบๆนิวเคลียส์ มีขนาด 1ใน50ล้านเซนติเมตร หากนำมาเรียงต่อกันจะยาว 1 เซนติเมตร  "กัมมันตรังสี"คือพลังงานในรูปรังสีที่ปล่อยออกมาจากการสลายตัวหรือปฏิกิริยาในนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีหรือเรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียส์ ไอโซโทป มี 2ประเภทคือ 1.ไอโซโทปเสถียร 2.ไอโซโทปกัมมันตรังรังสี(รังสี)หรือไอโซโทปที่มีการสลายตัว เมื่อไอโซโทปมีการสลายตัวจะเกิดรังสีแอลฟา บีต้า แกมมา ปลดปล่อยออกมาเพื่อรักษาเสถียรอาจจะปล่อยมาบางตัวหรือปล่อมมาหมด พลังงานนิวเคลียร์ คือ พลังงานจากการปลดปล่อยออกมาเมื่อมีการแยก,รวม หรือแปลงนิวเคลียสของปรมาณู (เรียกว่าพลังงานปรมาณู เกิดขึเนได้ 4 ลักษณะ คือ 1.พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่น 2. พลังงานนิวเคลียส์ฟิชชัน 3.กัมมันตรังสี 4.พลังงานนิวเคลียส์ที่เกิดจากกาเร่งอนุภาคให้มีพลังงานสูง รังสีมีทั้งคุณและโทษ หากมนุษย์รู้จักใช้ ควรกำจัดกากของเสียให้ถูกวิธีเพื่อจะได้ปลอดภัยกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ข้อมูลเพิ่มเติม : การ์ตูนกบนอกกะลา 141 นิวเคลียร์อานุภาพฯ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การ์ตูนกบนอกกะลา 141 นิวเคลียร์อานุภาพฯ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว