เก่งคณิตคิดเลขเร็ว ป.3 ล.2 ปี 51

หนังสือ “เก่งคณิต คิดเลขเร็ว” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่มนี้ จัดทำขึ้นตามสาระการเรียนรู้
และมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยมุ่งปลูกฝังให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์พื้นฐานและเกิดทักษะในการคิดคำนวณมากที่สุด
การฝึกทักษะการคิดคำนวณให้แม่นยำและรวดเร็วเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็ก ๆ ในระดับประถมศึกษา
เนื่องเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับสูงต่อไป

เนื้อหาโดยสังเขป
1. จำนวนนับไม่เกิน 1,000 (ทบทวนจำนวนนับไม่เกิน1,000, จำนวนนับไม่เกิน 10,000, จำนวนนับไม่เกิน 100.000
ค่าของเลขโดดและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย,เปรียบเทียบจำนวน
การเรียงลำดับจำนวน, การนับเพิ่ม, การนับลด, แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน)
2. การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 (การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100,000, การลบที่ตัวตั้งไม่ 100,000, การบวกลบระคน, โจทย์ปัญหา
โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน)
3. แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง (การอ่านแผนภูมิรูปภาพ, การอ่านแผนภูมิแท่ง)
4. การวัดความยาว (การวัดความยาว, การเลือกเครื่องมือวัดความยาวที่เหมาะสม, การเลือกหน่วยความยาวที่เหมาะสม
ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว, การเปรียบเทียบความยาว, โจทย์ปัญหา)
5. เวลา (ทบทวนการบอกเวลา, การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด, ทบทวนการอ่านปฎิทิน, ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา
โจทย์ปัญหา)
6. การชั่ง การตวง (การชั่ง, การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม, การเลือกหน่วยน้ำหนักที่เหมาะสม, การเปรียบเทียบน้ำหนัก
โจทย์ปัญหา, เลือกเครื่องตวงที่เหมาะสม, การเลือกหน่วยปริมาตรที่เหมาะสม, การเปรียบเทียบปริมาตร
การหาความจุของภาชนะ, การเปรียบเทียบความจุของภาชนะ, โจทย์ปัญหา)

Tags : คู่มือประกอบการเรียน คู่มือเรียน-ชั้นประถม

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 15% เมื่อช้อปหนังสือครบ 3 เล่มขึ้นไป
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 20% เมื่อช้อปหนังสือครบ 4 เล่มขึ้นไป
จำนวน :

1

125.00 บาท

118.75 บาท

"คุณประหยัดไป 6.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เก่งคณิตคิดเลขเร็ว ป.3 ล.2 ปี 51

หนังสือ “เก่งคณิต คิดเลขเร็ว” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่มนี้ จัดทำขึ้นตามสาระการเรียนรู้
และมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยมุ่งปลูกฝังให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์พื้นฐานและเกิดทักษะในการคิดคำนวณมากที่สุด
การฝึกทักษะการคิดคำนวณให้แม่นยำและรวดเร็วเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็ก ๆ ในระดับประถมศึกษา
เนื่องเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับสูงต่อไป

เนื้อหาโดยสังเขป
1. จำนวนนับไม่เกิน 1,000 (ทบทวนจำนวนนับไม่เกิน1,000, จำนวนนับไม่เกิน 10,000, จำนวนนับไม่เกิน 100.000
ค่าของเลขโดดและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย,เปรียบเทียบจำนวน
การเรียงลำดับจำนวน, การนับเพิ่ม, การนับลด, แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน)
2. การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 (การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100,000, การลบที่ตัวตั้งไม่ 100,000, การบวกลบระคน, โจทย์ปัญหา
โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน)
3. แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง (การอ่านแผนภูมิรูปภาพ, การอ่านแผนภูมิแท่ง)
4. การวัดความยาว (การวัดความยาว, การเลือกเครื่องมือวัดความยาวที่เหมาะสม, การเลือกหน่วยความยาวที่เหมาะสม
ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว, การเปรียบเทียบความยาว, โจทย์ปัญหา)
5. เวลา (ทบทวนการบอกเวลา, การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด, ทบทวนการอ่านปฎิทิน, ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา
โจทย์ปัญหา)
6. การชั่ง การตวง (การชั่ง, การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม, การเลือกหน่วยน้ำหนักที่เหมาะสม, การเปรียบเทียบน้ำหนัก
โจทย์ปัญหา, เลือกเครื่องตวงที่เหมาะสม, การเลือกหน่วยปริมาตรที่เหมาะสม, การเปรียบเทียบปริมาตร
การหาความจุของภาชนะ, การเปรียบเทียบความจุของภาชนะ, โจทย์ปัญหา)ข้อมูลเพิ่มเติม : เก่งคณิตคิดเลขเร็ว ป.3 ล.2 ปี 51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เก่งคณิตคิดเลขเร็ว ป.3 ล.2 ปี 51 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว