อาเพศกำสรวล ฉ.ปรับปรุง

"นวัตกรรมทางวรรณศิลปของเรืองสันรวมสมัยทีโดดเดนโดยแท" คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแหงชาติ 

"เผดรอน คมคาย ชัดเจน และตรงประเดน" รืนฤทัย สัจจพันธุ 

"ปฏิบัติการของเขาหรือทีเรียกวาการรังสรรคผลงาน กคือการประสานระหวางรูปแบบการนำเสนอกับเนือหาทางความคิดใหกลมกลืนอยางชนิดเปนหนึงเดียว" มติชนสุดสัปดาห 

"ฉายใหเหนสภาพสังคมทีเปลียนแปลงไป และสภาพจิตใจของผูคนในสังคมอยางรอบดาน" ผูจัดการรายวัน 

Tags : เรื่องสั้น รวมเรื่องสั้น

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

220.00 บาท

209.00 บาท

"คุณประหยัดไป 11.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : อาเพศกำสรวล ฉ.ปรับปรุง

"นวัตกรรมทางวรรณศิลปของเรืองสันรวมสมัยทีโดดเดนโดยแท" คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแหงชาติ 

"เผดรอน คมคาย ชัดเจน และตรงประเดน" รืนฤทัย สัจจพันธุ 

"ปฏิบัติการของเขาหรือทีเรียกวาการรังสรรคผลงาน กคือการประสานระหวางรูปแบบการนำเสนอกับเนือหาทางความคิดใหกลมกลืนอยางชนิดเปนหนึงเดียว" มติชนสุดสัปดาห 

"ฉายใหเหนสภาพสังคมทีเปลียนแปลงไป และสภาพจิตใจของผูคนในสังคมอยางรอบดาน" ผูจัดการรายวัน ข้อมูลเพิ่มเติม : อาเพศกำสรวล ฉ.ปรับปรุง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : อาเพศกำสรวล ฉ.ปรับปรุง ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว