เก่งคณิตคิดเลขเร็ว ป.3 ล.1 ปี 51

คำนิยาม  (ข้อความชื่นชม บอกความน่าสนใจ เด่น ดี ของหนังสือ)

                        หนังสือ “เก่งคณิต คิดเลขเร็ว” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่มนี้ จัดทำขึ้นตามสาระการเรียนรู้

และมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยมุ่งปลูกฝังให้

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์พื้นฐานและเกิดทักษะในการคิดคำนวณมากที่สุด

                                การฝึกทักษะการคิดคำนวณให้แม่นยำและรวดเร็วเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็ก ๆ ในระดับประถมศึกษา

เนื่องเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับสูงต่อไป

Tags : คู่มือเรียนชั้นประถม

จำนวน :

1

 • 1

125.00 บาท

118.75 บาท

"คุณประหยัดไป 6.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เก่งคณิตคิดเลขเร็ว ป.3 ล.1 ปี 51

คำนิยาม  (ข้อความชื่นชม บอกความน่าสนใจ เด่น ดี ของหนังสือ)

                        หนังสือ “เก่งคณิต คิดเลขเร็ว” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่มนี้ จัดทำขึ้นตามสาระการเรียนรู้

และมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยมุ่งปลูกฝังให้

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์พื้นฐานและเกิดทักษะในการคิดคำนวณมากที่สุด

                                การฝึกทักษะการคิดคำนวณให้แม่นยำและรวดเร็วเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็ก ๆ ในระดับประถมศึกษา

เนื่องเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับสูงต่อไปข้อมูลเพิ่มเติม : เก่งคณิตคิดเลขเร็ว ป.3 ล.1 ปี 51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เก่งคณิตคิดเลขเร็ว ป.3 ล.1 ปี 51 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : เก่งคณิตคิดเลขเร็ว ป.3 ล.1 ปี 51