กฏหมายเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก (Retail Bus

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนโดยเป็นตำราชุด ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาตนเอง โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการค้าปลีก และกฎหมายภาษีอากร มีทักษะในการปฏิบัติงาน และดำเนินธุรกิจตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการค้าปลีก ให้สนองต่อความต้องการพัฒนาบุคลากรด้านการค้าปลีก และการค้าสมัยใหม่ทุกรูปแบบ (Modern Trade) ให้มีความรู้ ความชำนาญ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในสาขางานค้าปลีก ครอบคลุม 13 บทเรียน ดังนี้

บทที่ 1  ภาพรวมกฎหมายธุรกิจ                              บทที่ 7  กฎหมายสิ่งแวดล้อม                             

บทที่ 2  กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการก่อตั้งธุรกิจ          บทที่ 8  พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า

บทที่ 3  กฎหมายแพ่งพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ      บทที่ 9  พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง

บทที่ 4  กฎหมายภาษีอากร                                    บทที่ 10 กฎหมายประกันสังคม

บทที่ 5  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                          บทที่ 11 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

บทที่ 6  กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย-         บทที่ 12 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

        และสภาพแวดล้อมในการทำงาน                บทที่ 13 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจค้าปลีก


Tags : การบริหารธุรกิจ

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

220.00 บาท

187.00 บาท

"คุณประหยัดไป 33.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : กฏหมายเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก (Retail Bus

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนโดยเป็นตำราชุด ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาตนเอง โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการค้าปลีก และกฎหมายภาษีอากร มีทักษะในการปฏิบัติงาน และดำเนินธุรกิจตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการค้าปลีก ให้สนองต่อความต้องการพัฒนาบุคลากรด้านการค้าปลีก และการค้าสมัยใหม่ทุกรูปแบบ (Modern Trade) ให้มีความรู้ ความชำนาญ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในสาขางานค้าปลีก ครอบคลุม 13 บทเรียน ดังนี้

บทที่ 1  ภาพรวมกฎหมายธุรกิจ                              บทที่ 7  กฎหมายสิ่งแวดล้อม                             

บทที่ 2  กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการก่อตั้งธุรกิจ          บทที่ 8  พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า

บทที่ 3  กฎหมายแพ่งพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ      บทที่ 9  พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง

บทที่ 4  กฎหมายภาษีอากร                                    บทที่ 10 กฎหมายประกันสังคม

บทที่ 5  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                          บทที่ 11 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

บทที่ 6  กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย-         บทที่ 12 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

        และสภาพแวดล้อมในการทำงาน                บทที่ 13 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจค้าปลีก
ข้อมูลเพิ่มเติม : กฏหมายเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก (Retail Bus

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : กฏหมายเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก (Retail Bus ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว