การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource M

การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก นอกจากนั้นหลักสูตรนี้สอดคล้องกับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาตนเอง โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการและแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล ขอบเขตของหน้าที่การบริหารทรัพยากรบุคคล วางแผนบุคลากร  ขั้นตอนการบริหารทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผนการทำงาน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การสร้างขัวญและกำลังใจ การประเมินผลงาน การแรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) และการประกันคุณภาพ ครอบคลุม 13 บทเรียน ดังนี้

บทที่ 1  หลักการวางแผนและแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล                 บทที่ 2  การวางแผนและจัดโครงสร้างองค์กร

บทที่ 3  ขอบเขตหน้าที่การบริหารทรัพยากรบุคคล                        บทที่ 4  การออกแบบและการวิเคราะห์งาน        

บทที่ 5  การวางแผนกำลังคน                                                   บทที่ 6  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร           

บทที่ 7  การจ่ายค่าตอบแทน                                                    บทที่ 8  การพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรบุคคล

บทที่ 9  การประเมินผลการปฏิบัติงาน                                        บทที่ 10 การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน

บทที่ 11 การรักษาระดับปฏิบัติงานของพนักงาน                    

บทที่ 12 สวัสดิการ การประกันสังคม แรงงานสัมพันธ์ และกองทุนเลี้ยงชีพ

บทที่ 13 การประกันคุณภาพบุคลากร

 

จัดทำโดย ฝ่ายขาย บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด

Tags : การบริหารธุรกิจ

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มิตรรักนักอ่าน ช้อปครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

200.00 บาท

190.00 บาท

"คุณประหยัดไป 10.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource M

การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก นอกจากนั้นหลักสูตรนี้สอดคล้องกับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาตนเอง โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการและแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล ขอบเขตของหน้าที่การบริหารทรัพยากรบุคคล วางแผนบุคลากร  ขั้นตอนการบริหารทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผนการทำงาน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การสร้างขัวญและกำลังใจ การประเมินผลงาน การแรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) และการประกันคุณภาพ ครอบคลุม 13 บทเรียน ดังนี้

บทที่ 1  หลักการวางแผนและแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล                 บทที่ 2  การวางแผนและจัดโครงสร้างองค์กร

บทที่ 3  ขอบเขตหน้าที่การบริหารทรัพยากรบุคคล                        บทที่ 4  การออกแบบและการวิเคราะห์งาน        

บทที่ 5  การวางแผนกำลังคน                                                   บทที่ 6  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร           

บทที่ 7  การจ่ายค่าตอบแทน                                                    บทที่ 8  การพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรบุคคล

บทที่ 9  การประเมินผลการปฏิบัติงาน                                        บทที่ 10 การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน

บทที่ 11 การรักษาระดับปฏิบัติงานของพนักงาน                    

บทที่ 12 สวัสดิการ การประกันสังคม แรงงานสัมพันธ์ และกองทุนเลี้ยงชีพ

บทที่ 13 การประกันคุณภาพบุคลากร

 

จัดทำโดย ฝ่ายขาย บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัดข้อมูลเพิ่มเติม : การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource M

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource M ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว