เพาะชำความคิด

ธรรมะมีอยู่ทุกที่ ความดีมีอยู่ทุกขณะ หากเปรียบเทียบ ‘ชีวิตมนุษย์’ กับ ‘ต้นไม้’ ในปฐมวัย เราทุกคนก็คงไม่ต่างจาก เมล็ดพันธุ์ ที่เป็นหน่อเนื้อจากต้นใหญ่ มุ่งเหยียดกายเติบโตในวิถีของตน เมื่อเข้าสู่วัยมัชฌิมวัย กลางคน ก็แผ่กิ่งก้านสาขา เป็นร่มเงาให้สัตว์น้อยใหญ่ได้อยู่อาศัย จนเวลาล่วงเลยก้าวเข้าสู่ชีวิตในบั้นปลาย ใบไม้เริ่มร่วงโรยตามกาล แต่ก็ยังส่งต่อประโยชน์ให้โลกด้วยเมล็ดพันธุ์ของตน  หนังสือ เพาะชำความคิด เขียนโดย ดร.พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ ท่านเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธองค์ โดยมี พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพโพธิวิเทศ ท่านเจ้าคุณวีรยุทธ์ วีรยุทโธ หัวหน้าพระธรรมทูต ประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นผู้เพาะชำในธรรม จนเติบโตงอกงามเป็นหนึ่งใน พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ที่นำความรู้ความสามารถที่ได้เล่าเรียนจนถึงปริญญาเอก และเปรียญธรรม ๖ ประโยค พร้อมจิตที่มุ่งสร้างคุณประโยชน์ให้ถึงที่สุด โดยการทำหน้าที่เป็นพระวิทยากรในดินแดนพุทธภูมิ อุทิศตนทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ พร้อมเพาะบ่มเมล็ดพันธุ์ทางความคิดและจิต จนสุกงอมจากสัจธรรมความดีภายใน และสำเร็จผลเป็นการกระทำภายนอก หลอมรวมตกผลึกร่วงเป็น ‘ปัญญาแห่งชีวิต’ ที่พร้อมเป็นเมล็ดพันธุ์อันสมบูรณ์ให้คนรุ่นหลัง หรือผู้อ่านได้นำไปใช้ในชีวิตจริง หนังสือเล่มนี้ ท่านใช้เวลามากกว่า ๒ ปี ในการเดินทางแห่งความเพียร เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีที่สุดในชีวิตการทำงานทางด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมีพระธรรมเป็นมวลมิตรระหว่างทาง จนสกัดเป็น คำคมสั้นๆ ที่กระตุกความคิด แต่งดงามในความจริง พร้อมภาพถ่ายที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่ตื่น รู้ เบิกบาน มีความสุข บนวิถีอันประเสริฐที่มีรสพระธรรมชโลมโอบกอดให้หัวใจชุ่มเย็นทุกหน้าที่คุณเปิด เสมือนได้ร่วมเดินทางไปทุกที่กับ ‘ภาพและความคิด’ ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ และมหัศจรรย์ที่สุด คือเราจะได้เดินทางกลับสู่ทางภายใน ซึ่งเป็นสถานที่สงบเย็น ยิ่งกว่าสถานที่ใดๆ ในโลก เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาจากหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นสิ่งดีงามที่ส่งต่อ ‘จากรุ่นสู่รุ่น’ ด้วย ‘คำสอนและสัจธรรม’ ที่เป็นอมตะของโลก เพื่อเพาะชำ ‘ต้นกล้าความคิด’ ในหัวใจของคุณผู้อ่านให้เจริญงอกงามสืบไป ดังวลีที่ว่า ‘แม้ชีวิตมนุษย์จะสั้น แต่ความคิดดีงามจะคงอยู่ตลอดไป’

Tags : ศาสนา ปรัชญา ธรรมะประยุกต์

จำนวน :

1

159.00 บาท

151.05 บาท

"คุณประหยัดไป 7.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เพาะชำความคิด

ธรรมะมีอยู่ทุกที่ ความดีมีอยู่ทุกขณะ หากเปรียบเทียบ ‘ชีวิตมนุษย์’ กับ ‘ต้นไม้’ ในปฐมวัย เราทุกคนก็คงไม่ต่างจาก เมล็ดพันธุ์ ที่เป็นหน่อเนื้อจากต้นใหญ่ มุ่งเหยียดกายเติบโตในวิถีของตน เมื่อเข้าสู่วัยมัชฌิมวัย กลางคน ก็แผ่กิ่งก้านสาขา เป็นร่มเงาให้สัตว์น้อยใหญ่ได้อยู่อาศัย จนเวลาล่วงเลยก้าวเข้าสู่ชีวิตในบั้นปลาย ใบไม้เริ่มร่วงโรยตามกาล แต่ก็ยังส่งต่อประโยชน์ให้โลกด้วยเมล็ดพันธุ์ของตน  หนังสือ เพาะชำความคิด เขียนโดย ดร.พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ ท่านเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธองค์ โดยมี พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพโพธิวิเทศ ท่านเจ้าคุณวีรยุทธ์ วีรยุทโธ หัวหน้าพระธรรมทูต ประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นผู้เพาะชำในธรรม จนเติบโตงอกงามเป็นหนึ่งใน พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ที่นำความรู้ความสามารถที่ได้เล่าเรียนจนถึงปริญญาเอก และเปรียญธรรม ๖ ประโยค พร้อมจิตที่มุ่งสร้างคุณประโยชน์ให้ถึงที่สุด โดยการทำหน้าที่เป็นพระวิทยากรในดินแดนพุทธภูมิ อุทิศตนทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ พร้อมเพาะบ่มเมล็ดพันธุ์ทางความคิดและจิต จนสุกงอมจากสัจธรรมความดีภายใน และสำเร็จผลเป็นการกระทำภายนอก หลอมรวมตกผลึกร่วงเป็น ‘ปัญญาแห่งชีวิต’ ที่พร้อมเป็นเมล็ดพันธุ์อันสมบูรณ์ให้คนรุ่นหลัง หรือผู้อ่านได้นำไปใช้ในชีวิตจริง หนังสือเล่มนี้ ท่านใช้เวลามากกว่า ๒ ปี ในการเดินทางแห่งความเพียร เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีที่สุดในชีวิตการทำงานทางด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมีพระธรรมเป็นมวลมิตรระหว่างทาง จนสกัดเป็น คำคมสั้นๆ ที่กระตุกความคิด แต่งดงามในความจริง พร้อมภาพถ่ายที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่ตื่น รู้ เบิกบาน มีความสุข บนวิถีอันประเสริฐที่มีรสพระธรรมชโลมโอบกอดให้หัวใจชุ่มเย็นทุกหน้าที่คุณเปิด เสมือนได้ร่วมเดินทางไปทุกที่กับ ‘ภาพและความคิด’ ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ และมหัศจรรย์ที่สุด คือเราจะได้เดินทางกลับสู่ทางภายใน ซึ่งเป็นสถานที่สงบเย็น ยิ่งกว่าสถานที่ใดๆ ในโลก เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาจากหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นสิ่งดีงามที่ส่งต่อ ‘จากรุ่นสู่รุ่น’ ด้วย ‘คำสอนและสัจธรรม’ ที่เป็นอมตะของโลก เพื่อเพาะชำ ‘ต้นกล้าความคิด’ ในหัวใจของคุณผู้อ่านให้เจริญงอกงามสืบไป ดังวลีที่ว่า ‘แม้ชีวิตมนุษย์จะสั้น แต่ความคิดดีงามจะคงอยู่ตลอดไป’ข้อมูลเพิ่มเติม : เพาะชำความคิด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เพาะชำความคิด ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว