ทรรศนะอุษาคเนย์ 1

อุษาคเนย์ เป็นพื้นที่ที่ลึกลับและรุ่มรวยไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ และรากเหง้าอันเก่าแก่ที่แสดงออกมาในรูปของมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย...
จำนวน :

1

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ทรรศนะอุษาคเนย์ 1


รายละเอียด : ทรรศนะอุษาคเนย์ 1

" “อุษาคเนย์” หรือ “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เป็นพื้นที่ที่ลึกลับ และรุ่มรวยไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ และรากเหง้าอันเก่าแก่อันแสดงออกมาในรูปของมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยประกอบด้วยบทความที่ทำการศึกษาในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเด็นต่างๆ ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปสถาปัตยกรรม ฯลฯ รวมจำนวน 7 เรื่อง คือ
- ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ในเมืองประวัติศาสตร์เชียงตุง: รอยประทับแห่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาติพันธุ์ไท-ไต
- วัดไตดอย (ลัวะ) ในรัฐฉานแสงแห่งอารยะที่ฉายผ่านสถาปัตยกรรม
- วัดและชุมชนบ้านแสน: ลมหายใจของชุมชนบุพกาลกลางป่าเมืองเชียงตุง
- การจัดการและการแปลความหมายมรดกทางวัฒนธรรมเมืองโบราณพุกาม: การคุกคามมรดกทางวัฒนธรรม และจินตนาการของผู้รับสาร
- โคลงนิราศหริภุญชัย: ในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่และเมืองลำพูน
- วัดพู: มรดกโลกทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมแห่งเมืองจำปาสัก สปป.ลาว: คุณค่า และแนวความคิดในการจัดการทางพื้นที่
- ภูมิหลังการตั้งถิ่นฐานกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาวและการเคลื่อนย้ายสู่ประเทศไทย"

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว