ธรรมบท ชุด ทางแห่งความดี (ขุททกนิกาย)

การก้าวเข้าสู่ทางแห่งความดีแล้วเดินหน้าไม่ยอมถอยหลังนั้นเป็นพรอันประเสริฐของชีวิต

Tags : พระพุทธภาษิต

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เก็บตกรับหิ้ว ABC Book Fest 2020 เมื่อช้อปครบ 1,200 ลด 20%
จำนวน :

1

1,650.00 บาท

1,567.50 บาท

"คุณประหยัดไป 82.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 62 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ธรรมบท ชุด ทางแห่งความดี (ขุททกนิกาย)

ธรรมบท ชุด ทางแห่งความดี (ขุททกนิกาย)

การก้าวเข้าสู่ทางแห่งความดีแล้วเดินหน้าไม่ยอมถอยหลังนั้นเป็นพรอันประเสริฐของชีวิต ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่มีทางใดจะให้ความสุขความร่มเย็นแก่ชีวิตเท่าทางแห่งความดี

บุคคลแม้ปรารถนาความเป็นคนดี แต่เมื่อไม่รู้จักทางแห่งความดีก็ไม่อาจให้ความปรารถนานั้นเต็มบริบูรณ์ได้ ทำนองเดียวกัน บุคคลแม้ต้องการหลีกความชั่ว แต่เมื่อไม่รู้จักความชั่ว ไม่เห็นโทษของความชั่ว เขาจักละเว้นความชั่วได้อย่างไร หนังสือชุดนี้ได้ชี้ทางแห่งความดีและหลุดพรางแห่งความชั่วไว้โดยตลอด หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านไม่น้อย

ความดีเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราเรียนรู้วิธีทำความดีและรู้จักจุดความพอดีว่าอยู่ที่ใด "คนดี ทำความดีได้ง่าย ทำชั่วได้ยาก ส่วนคนชั่ว ทำความชั่วได้ง่าย ทำดีได้ยาก" (พระพุทธพจน์) ถ้าเราเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความดีอยู่เสมอ ด้วยจิตใจที่มั่นคงว่าจะไม่ละทิ้งความดีแล้ว ชีวิตของเราจะราบรื่นผาสุกตามสมควรแก่กำลังแห่งความดีที่จะอำนวยให้ ความทุกข์ย่อมมีบ้างตามธรรมดาของชีวิตที่ยังเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏ แต่ของให้ถือว่า นั่นเป็นการใช้หนี้เก่าซึ่งมีแต่จะหมดสิ้นไป ถ้าเราไม่ทำเพิ่ม การก้าวเข้าสู่ทางแห่งความดีแล้วเดินหน้าไม่ยอมถอยหลังนั้นเป็นพรอันประเสริฐของชีวิต ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่มีทางใดจะให้ความสุข ความร่มเย็นแก่ชีวิตเท่าทางแห่งความดี


คำนำ : ธรรมบท ชุด ทางแห่งความดี (ขุททกนิกาย)

"ธรรมบท ชุดทางแห่งความดี" ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ พระพุทธภาษิต ๒๖ หมวด รวมกว่า ๓๐๐ พระพุทธภาษิต พร้อมคำแปล คำอธิบายความ และมีตัวอย่างเรื่องประกอบแต่ละพระพุทธภาษิต

"ทางแห่งความดี เล่ม ๑" เนื้อหาในเล่มได้ชี้ทางแห่งความดีและหลุมพรางแห่งความชั่วไว้โดยตลอด เพราะบุคคลแม้ปรารถนาความเป็นคนดี แต่เมื่อไม่รู้จักทางแห่งความดี ก็ไม่อาจให้ความปรารถนานั้นเต็มบริบูรณ์ได้ ทำนองเดียวกัน บุคคลแม้ต้องการหลีกความชั่ว แต่เมื่อไม่รู้จักความชั่ว ไม่เห็นโทษของความชั่ว เขาจักละเว้นความชั่วได้อย่างไร การก้าวเข้าสู่ทางแห่งความดีแล้วเดินหน้าไม่ยอมถอยหลังนั้น เป็นพรอันประเสริฐของชีวิตอย่างแท้จริง

"ทางแห่งความดี เล่ม ๒" ได้รวบรวมขึ้นมาจากการศึกษาอรรถกถาธรรมบทที่นำมาจากพระไตรปิฎก โดยมีการแยกพุทธภาษิตเป็นกลุ่ม แยกประเภทเป็นบทๆ พร้อมแปลความหมาย และเขียนคำอธิบายเพิ่มเติมให้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการให้นิทานประกอบเรื่อง พร้อมรูปภาพประกอบที่จะช่วยให้เข้าใจพระพุทธภาษิตแต่ละคาถาได้มากยิ่งขึ้น แล้วจะเข้าใจภาพรวมของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น

"ทางแห่งความดี เล่ม ๓" เป็นแก่นธรรมในส่วนที่เป็นพุทธภาษิต ความรู้เกี่ยวกับมติของพระอรรถกถาจารย์จากนิทานประกอบเรื่อง และคำอธิบายขยายความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธภาษิตจากผู้เขียน อาทิ ชราวรรควรรณนา อัตตวรรควรรณนา โลกวรรควรรณนา พุทธวรรควรรณนา

"ทางแห่งความดี เล่ม ๔" รวมหลักธรรมที่สำคัญที่คัดสรรมาอย่างดีแล้วในพระไตรปิฎก โดยในเล่มได้จัดแบ่งแยกเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน พร้อมทั้งความหมายคำอธิบายเพิ่มเติมและเรื่องประกอบในรูปของนิยายอิงหลักธรรมถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาที่อ่านง่ายเข้าใจได้ง่าย อาทิ ธัมมัฏฐวรรควรรณนา มัคควรรควรรณนา นิรยวรรควรรณนาข้อมูลเพิ่มเติม : ธรรมบท ชุด ทางแห่งความดี (ขุททกนิกาย)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ธรรมบท ชุด ทางแห่งความดี (ขุททกนิกาย) ดูทั้งหมด >

ลด 10%

255.00

229.50 บาท

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว