คู่มือเตรียมสอบ O-NET ป.6 + CD e-Testing

สำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ภายในเล่มมีข้อสอบตรงตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ สทศ.จัดสอบปีการศึกษา 2555

Tags : คู่มือเตรียมสอบ แบบฝึกหัด แนวข้อสอบ แบบทดสอบ O-NET เก็งข้อสอบ O-NET ป.6 เตรียมสอบ O-NET ป.6

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com สำนักพิมพ์ที่ร่วมรายการซื้อครบ 3 เล่ม ลด 15%
จำนวน :

1

220.00 บาท

209.00 บาท

"คุณประหยัดไป 11.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบ O-NET ป.6 + CD e-Testing


รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบ O-NET ป.6 + CD e-Testing

คู่มือเตรียมสอบO-NET ป.6+CD e-Testing

หนังสือคู่มือ คู่มือเตรียมสอบO-NET ป.6 ประกอบด้วยเเนวข้อสอบวิชาภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนาเเละวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาเเละพลศึกษา ศิลปะ เเละการงานอาชีพเเละเทคโนโลยี วิชาละ 3 ชุด รวมกว่า 700 ข้อ เพื่อเป็นเเนวทางให้นักเรียนได้ทดลองทำข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อม เเละนักเรียนยังสามารถใช้เตรียมตัวเก็บคะเเนน สอบกลางภาค เเละปลายภาคได้อีกด้วย

เนื้อหาภายในเล่มประกอบไปด้วย

 • ข้อสอบตรงตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 2551
 • แนวข้อสอบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมกว่า 700 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
 • เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการทำข้อสอบ O-NET
 • ทบทวนความรู้โดยการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

คำนำ : คู่มือเตรียมสอบ O-NET ป.6 + CD e-Testing

คู่มือเตรียมสอบO-NET ป.6+CD e-Testing

หนังสือคู่มือ เตรียมสอบO-NET ป.6 เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อระดับชั้นปะถมศึกษาปีที่ 6 ใช้เป็นคู่มือในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเเละการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติในระดับชั้น ป.6, ม.3 ,ม.6 ตั้งเเต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการทดสอบมาใช้ประเมินคุณภาพเเละพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ผู้สอน เเละสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่เเสดงถึงความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา

หนังสือคู่มือ คู่มือเตรียมสอบO-NET ป.6 ประกอบด้วยเเนวข้อสอบวิชาภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนาเเละวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาเเละพลศึกษา ศิลปะ เเละการงานอาชีพเเละเทคโนโลยี วิชาละ 3 ชุด รวมกว่า 700 ข้อ เพื่อเป็นเเนวทางให้นักเรียนได้ทดลองทำข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อม เเละนักเรียนยัง สามารถใช้เตรียมตัวเก็บคะเเนน สอบกลางภาค เเละปลายภาคได้อีกด้วย

บริษัท เเม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์ให้เเก่ผู้ใด้เป็นอย่างดี

บริษัท เเม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบ O-NET ป.6 + CD e-Testing

  • ภาษาไทย
  • สังคมศึกษาศาสนาเเละวัฒนธรรม
  • ภาษาอังกฤษ
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • สุขศึกษาเเละพลศึกษา
  • ศิลปะ
  • การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือเตรียมสอบ O-NET ป.6 + CD e-Testing

คู่มือเตรียมสอบO-NET ป.6+CD e-Testing

ทำไมต้องสอบ O-NET

 • เพื่อให้คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
 • นักเรียนใช้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1, ม.4 และปริญญาตรี
 • ครูนำไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
 • ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองมาตรฐานที่ 5
 • ใช้คะแนน O-NET ประเมินวิทยฐานะครู
 • เป็นส่วนหนึ่งของ EXIT EXAM (การสอบเพื่อจบช่วงชั้น)

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
1 รีวิว