ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

เฉลยข้อสอบแข่งขันคณิต สพฐ. ม.3

ผู้เขียน :

เดอะบุคส์

9786162580925

0.0 x 0.0 x 0.0 cm

260 g

ชั้นมัธยมต้น

Paperback

Send to friend

Books

ราคา 115.00 บาท

109.25 บาท

ประกอบด้วย
- แนะนำโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
   สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
- แบบทดสอบคัดเลือกนักเรียนทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ภาคผนวก..
- ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ