ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

ยาสามัญประจำบ้าน

ผู้เขียน :

เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม ประโยชน์ โทษ วิธีใช้ และข้อควรระวังจากการใช้ยาสามัญประจำบ้าน ครบถ้วนทั้ง 16 กลุ่ม 53 ชนิด

อมรินทร์สุขภาพ

9786165290593

117

14.7 x 21.0 x 0.8 cm

170 g

สุขภาพและความงาม

Paperback

Send to friend

Books

ราคา 119.00 บาท

107.10 บาท

หนังสือสามัญประจำบ้าน ที่ทุกบ้านต้องมี ! ยาสามัญประจำบ้านเป็นยาที่เราเห็นอยู่ทุกวัน ใช้กันเป็นประจำ จนดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆ บางคนจึงหยิบมาใช้โดยไม่สนใจอ่านฉลากหรือคู่มือการใช้ด้วยซ้ำ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว ยาสามัญประจำบ้านก็มีข้อควรระวังเช่นกัน เพราะยาบางตัวก็เป็นอันตรายกับผู้ที่มีโรคประจำตัวบางชนิด...
เนื้อหาในหนังสือ“ยาสามัญประจำบ้าน”เล่มนี้จึงเน้นการให้ความรู้เรื่องยาสามัญประจำบ้านอย่างครบถ้วนทุกรายการ กล่าวคือ โรคหรืออาการของโรค 16 กลุ่ม กับยาสามัญประจำบ้าน 53 ชนิด โดยมีการให้ข้อมูลของโรค (ที่รักษาด้วยยาสามัญประจำบ้านได้) ชื่อยา ส่วนผสม สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ รวมถึงคำเตือนซึ่งเป็นข้อห้าม และข้อควรระวังในการใช้ยาชนิดนั้นๆ สอดแทรกด้วยประสบการณ์จริงของผู้ป่วยกับเภสัชกร ที่ให้ทั้งความรู้สอดแทรกอารมณ์ขัน เพื่อให้อ่านมีความเข้าใจยาแต่ละชนิดได้ดียิ่งขึ้น