ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

ฉลาดกิน ฉลาดใช้เพื่อสุขภาพดีและปลอดภัย

ผู้เขียน :

การเลือกอาหารปลอดภัยต้องใส่ใจเป็นพิเศษเรื่องควรรู้เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในครอบครัว

กอแก้ว

9786163202659

288

14.4 x 21.4 x 1.6 cm

363 g

สุขภาพและความงาม

Paperback

อาหารเพื่อสุขภาพ,การเลือกอาหาร,การเลือกซื้ออาหาร

Send to friend

Books

ราคา 200.00 บาท

190.00 บาท

ฉลาดกิน ฉลาดใช้เพื่อสุขภาพดีและปลอดภัย

โภชนาการที่ดีมีส่วนร่วมสำคัญอย่างมากที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรค แต่ในยุคปัจจุบันที่ข้าวยากหมากแพง พ่อค้าแม่ค้าหลายท่านขาดสติสำนึกที่ดี  นำอาหารที่ไม่มีคุณภาพบ้าง  ปนเปื้อนสารอันตรายบ้าง มาจัดจำหน่าย  ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงอาหารอันตรายเหล่านี้  ด้วยการศึกษาหลักวิธีเลือกซื้ออาหารที่สะอาดและปลอดภัย

 
 
 
  • การเลือกซื้ออาหาร
  • การเลือกซื้อเครื่องปรุงอาหาร
  • การเลือกใช้อุปกรณ์และภาชนะที่ถูกสุขอนามัย
  • เนื้อสัตว์และนมปนเปื้อนยา
  • พยาธิปนเปื้อนอาหาร
 
อาหารการกินที่มีจำหน่ายอยู่ตามท้องตลาด  มีอยู่หลายรูปแบบไม่ว่าจะอาหารสด  อาหารแห้ง  อาหารสำเ็ร็จรูป  ฯลฯ  บางชนิดหากสังเกตดูจากภายนอกสีสันก็น่ารับประทานแต่ภายในเราไมาสามารถรู้ได้ว่า  มีสารเจือปนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ดังนั้นหากเรามีความรู้ในการเลือกซื้ออาหารมากขึ้นเราก็จะสามารถแยกแยะได้ว่า  อาหารชนิดไหนปลอดภัย  หรือไม่ปลอดภัยสำหรับเราไม่ว่าจะสังเกตจาก สี กลิ่น ฉลาก ป้ายต่าง ๆ ฯลฯ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษาหาความรู้เอาไว้