ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

ทักษะการอ่านจับใจความ ป.3 (หลักสูตร 51)

ผู้เขียน :

ภูมิบัณฑิต

9789744327840

176

18.8 x 25.8 x 0.8 cm

304 g

ชั้นประถม

Paperback

Send to friend

Books

ราคา 95.00 บาท

90.25 บาท

  ฝึกจับใจความสำคัญในเรื่องต่างๆและสรุปใจความของเรื่องได้อย่างเข้าใจ