ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

ลากเส้นต่อจุดตัวเลข : Numbers Dot-To-Dot

ผู้เขียน :

ตรงใจคุณครู ถูกใจหนูๆ รู้ใจคุณพ่อคุณแม่ ก้าวอย่างมั่นใจสู่การเรียนรู้ที่สนุกสนาน พร้อมฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาด้วยแบบฝึกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก ระดับเตรียมเข้าอนุบาล

เอ็มไอเอส,สนพ.

9786165274142

56

24.1 x 16.9 x 0.4 cm

115 g

คัดลายมือ/แบบฝึกหัด

Paperback

ศิริเพ็ญ,เชาว์สมบัติ

Send to friend

Books

ราคา 35.00 บาท

33.25 บาท

นับ 1-30 เรียงลำดับตัวเลข

ความรู้สึกเชิงจำนวน นับเพิ่มทีละ 2, 5

ฝึกการทำงานประสานกันระหว่างมือและสายตา

พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมือในการเคลื่ยนไหว