ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

ลากเส้นตามรอยประ : Tracing and Cutting

ผู้เขียน :

ตรงใจคุณครู ถูกใจหนูๆ รู้ใจคุณพ่อคุณแม่ ก้าวอย่างมั่นใจสู่การเรียนรู้ที่สนุกสนาน พร้อมฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาด้วยแบบฝึกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก ระดับเตรียมเข้าอนุบาล

เอ็มไอเอส,สนพ.

9786165274326

56

24.0 x 16.9 x 0.4 cm

115 g

ระบายสี/ลากเส้น/ต่อจุด

Paperback

ศิริเพ็ญ,เชาว์สมบัติ

Send to friend

Books

ราคา 35.00 บาท

33.25 บาท

เสริมสร้างสมาธิให้จดจ่ออยู่กับเส้น

ฝึกการทำงานประสานกันระหว่างมือและสายตา

พัฒนาการใช้กลามเนื้อมือในการเคลื่อนไหว