ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

น้องหนูหัดคัด A-Z แบบตัวพิมพ์เล็ก

ผู้เขียน :

มาคัดเขียน abc พร้อมระบายสีให้สวยงามกันเถอะ!

คลื่นอักษรจูเนียร์

8858757403696

32

21.0 x 29.5 x 0.3 cm

130 g

คัดลายมือ/แบบฝึกหัด

Paperback

Send to friend

Books

ราคา 49.00 บาท

44.10 บาท

เตรียมตัวให้น้องๆ ได้ฝึกการลากเส้น การใช้กล้ามเนื้อมือ และได้เรียนรู้พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล