ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

เตรียมสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ม.4-5-6

ผู้เขียน :

สำหรับเตรียมสอบ ม.ปลาย และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Think Beyond

9786162363214

208

17.0 x 22.8 x 0.9 cm

311 g

ชั้นมัธยมปลาย

Paperback

Send to friend

Books

ราคา 145.00 บาท

137.75 บาท

สรุป วิเคราะห์เนื้อหาครบถ้วน
ตรงตามแนวข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์

1. รู้ทันข้อสอบ O-Net
2. เซต
3. การให้เหตุผล
4. จำนวนจริง
5. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
6. เลขยกกำลังและฟังก์ชันเอ็กซ์โปเนนเชียล
7. ลำดับและอนุกรม
8. อัตราส่วนตรีโกณมิติ
9. สถิติ
10. การนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น

เหมาะสำหรับนักเรียน ม.6 ทุกคนที่เตรียมสอบ O-NET ระดับ ม.6 เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ ADMISSIONS