ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

เก็งข้อสอบ LAS ป.2

ผู้เขียน :

สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใช้เป็นคู่มือเตรียมตัวสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

แม็ก MAX

9786162741791

191

0.0 x 0.0 x 0.0 cm

0 g

ชั้นประถม

Paperback

Send to friend

Books

ราคา 100.00 บาท

95.00 บาท

คู่มือ เก็งข้อสอบ LAS ป.2
ครบ 8 กลุ่มสาระ
ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 2551

- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สุขศึกษาฯ
- ศิลปะ
- การงานอาชีพฯ