ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

จิตรกรรมฝาผนัง พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

ผู้เขียน :

ผู้แปล : อัญชนา อัศวาณิชย์/ มิรา ประชาบาล

จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์เป็นตัวอย่างของงานช่างวังหน้าที่มีเอกลักษณ์ มีฝีมือเด็ดขาด แฝงด้วยความละเอียด ประณีต และอ่อนหวาน

เมืองโบราณ

9789747727913

166

0.0 x 0.0 x 0.0 cm

480 g

ศิลปกรรม/ ดนตรี/ กีฬา

Paperback

Send to friend

Books

ราคา 400.00 บาท

380.00 บาท

       จิตกรรมพระที่นั่งพุทไธสวรรค์เป็นตัวอย่างของงานช่างวังหน้าที่มีเอกลักษณ์

มีฝีมือที่เด็ดขาด แฝงด้วยความละเอียด ประณีต และอ่อนหวาน เป็นตัวอย่างหนึ่ง
ของงานจิตรกรรมศิลปะต้นรัตนโกสินทร์ที่งดงามยิ่ง แต่น่าเสียดายว่าสภาพปัจจุบัน
ของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่นี่ชำรุดไปตามกาลเวลา แม้ว่าจะได้รับการซ่อมแซมบาง
ส่วนมาหลายครั้งแล้ว หนังสือเล่มนี้จึงเก็บรวมรวมภาพและบอกประวัติความเป็นมา
อย่างละเอียดการเลือกภาพเพื่อแสดงถึงพลังความงดงามของงานศิลปะไทยในจิตรกรรมฝาผนัง 

การเลือกภาพเพื่อแสดงความงดงามทางศิลปะของจิตรกรรมฝาผนัง ผสานกับการออกแบบและจัดวางภาพที่สื่อให้ผู้อ่านได้เห็นถึงพลังของงานศิลปะไทย