ภาพประทับใจจากกิจกรรม "แจ่มจี๊ด..Meet You" @ เซ็นทรัล พระราม 2 วันที่  8  ก.ค. 55