นิตยสารชีวจิต

 National Geographic
ฉบับภาษาไทย

 บ้านและสวน

   

  

เงื่อนไข

1.สมัครสมาชิก 1 ปี 12 ฉบับ อมรินทร์สมทบฟรี เพิ่มอีก 6 ฉบับ โดยไม่คิดค่าจัดส่ง

2.นิตยสารสบทบจะเป็นนิตยสารฉบับย้อนหลัง และเป็นปกเดียวกันกับที่สมัคร  โดยอมรินทร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกฉบับที่จะสมทบ

3.นิตยสารที่ร่วมโครงการ คือ นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย , นิตยสารชีวจิต และนิตยสาร

บ้านและสวน เท่านั้น

4.ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น

5.ใบเสร็จรับเงินออกในนามบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ให้แก่ท่านผู้อุปถัมภ์เท่านั้น และใบเสร็จรับเงินนี้

ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

6.อมรินทร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้เลือกสถานที่จัดส่งนิตยสาร ดูสถานที่คลิก