ประกาศ!

ผู้ได้รับของขวัญสุดพิเศษ จากกิจกรรม KID'S DAY SPECIAL GIFT!


รางวัลที่ 1. customer@hotakabooks.com

ได้รับ >>> ชุดตัวต่อ NINJA+ My Little Pony Equestria Grils (Ice Cream Set)

 

รางวัลที่ 2. Winbkin@hotmail.com

ได้รับ >>> ชุดตัวต่อ NINJA+Fantastic Color (แผนที่สำรวจโลก)

 

รางวัลที่ 3. phatsamalee@yahoo.com

ได้รับ >>> ชุดตัวต่อ NINJA++ My Little Pony Equestria Grils (Magic Wand)

 

รางวัลที่ 4. varangkana34@gmail.com

ได้รับ >>> เซ็ทลานจอดรถสุดหรรษา Construction Center

 

รางวัลที่ 5. krissa.abhichart@gmail.com

ได้รับ >>> ชุด Bingo!

-------------------------------------------------------

ช่องทางติดต่อขอรับรางวัล คลิก >>> https://www.facebook.com/naiinfanclub/

*สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ Inbox เพจร้านนายอินทร์ เพียงแค่เพื่อนๆ แจ้ง ชื่อ-นามสกุล / ที่อยู่ / E-Mail / เบอร์โทรติดต่อ 

*ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ติดต่อขอรับรางวัลหลงัจากวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์