1.สุนัข “แดง” เป็นสุนัขที่ได้เพิ่มมาจากที่เจ้าหน้า กทม. มาจับสุนัขในซอยแพทย์พัฒนา ต่อมาได้คลอดลูกออกมาทั้งหมด 7 ตัว และหนึ่งในสุนัขทั้งหมดก็คือ คุณทองแดง

2.ลักษณะเด่นที่ทำให้คุณทองแดงได้เข้าเฝ้าฯ ถวายตัว คือ มีสายสร้อยรอบคอครึ่งเส้น ถุงเท้าขาวทั้ง 4 ขา หางม้วน จมูกเด่น และหางดอกสีขาว

3.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ 'ในหลวง รัชกาลที่ 9' ทรงค้นในหนังสือพบว่าลักษณะของทองแดงมีลักษณะคล้ายคลึงกับสุนัขพันธุ์ “บาเซนจิ” พระองค์จึงทรงเรียกคุณทองแดงว่าเป็น สุนัขพันธุ์ไทยซูเปอร์บาเซนจิ

"

4.คุณทองแดง นับเป็นสุนัขทรงเลี้ยงลำดับที่ 17 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ 'ในหลวง รัชกาลที่ 9'

5.ความฉลาดของ คุณทองแดง เป็นสุนัขที่ฉลาด และ รู้ภาษา ไม่ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ 'ในหลวง รัชกาลที่ 9' รับสั่งกับคุณทองแดงอย่างไร คุณทองแดงก็รู้เรื่องและทำตาม

6.คุณทองแดง มีลูกกับ คุณทองแท้ สุนัขพันธุ์บาเซนจิ จำนวน 9 สุนัข พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานชื่อให้แก่ลูกๆ คุณทองแดง อันเป็นชื่อขนมที่มีคำว่า "ทอง" ได้แก่ ทองชมพูนุช , ทองเอก , ทองม้วน , ทองทัต , ทองพลุ , ทองหยิบ , ทองหยอด , ทองอัฐ ,ทองนพคุณ และพระราชทานนามสกุลว่า "สุวรรณชาด"

7.“คุณทองแดง The Inspirations” เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของ "คุณทองแดง" สุนัขทรงเลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ 'ในหลวง รัชกาลที่ 9'

8.หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องทองแดงเป็นพระราชนิพนธ์ที่เปิดตัวในปี พ.ศ. 2545 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ 'ในหลวง รัชกาลที่ 9'ทรงเผยแพร่หนังสือเรื่องคุณทองแดงทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษในเล่มเดียวกัน

9.หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องทองแดงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ติดอันดับหนังสือขายดี ดังนั้นพระองค์จึงพระราชทานพระบรมรา ชานุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือเรื่องคุณทองแดง ฉบับการ์ตูนขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2547

10.หนังสือเรื่อง ทองแดง (The Story of Tongdaeng)  เป็นหนังสือพระราชนิพนธ์ที่ติดอันดับขายดีที่สุดของประเทศ  สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการหนังสือจากยอดจำหน่ายจำนวน 50,000 เล่ม และยอดจองหนังสือล่วงหน้า ทั่วประเทศตามมาอีกกว่า 150,000 เล่ม