วันหยุดนี้มาร่วมกิจกรรมกับร้านนายอินทร์กันเถอะ

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ จินตนาการ และทักษะของน้องๆ มาร่วมสนุกไปพร้อมๆ กัน

"เพราะการเรียนรู้ ไม่ได้อยู่เฉพาะในห้องเรียน"