บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด

ผู้บริหารร้านหนังสือ "นายอินทร์" ได้จัดทำโครงการ "ปันความรักด้วยความรู้"

มอบความรักในรูปแบบของหนังสือ ส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับโรงเรียนในชุมชน

วัตถุประสงค์ : โครงการปันความรักด้วยความรู้ ร้านนายอินทร์จัดตั้งมาเพื่อส่งมอบหนังสือซึ่งเป็นการส่งต่อความรู้และสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้แก่น้องๆ ในโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ

ซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2545 ต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ เป็นปีที่ 18 ทั้งนี้ ร้านนายอินทร์ขอเชิญลูกค้าผู้มีจิตเมตตาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในผู้ส่งต่อความรู้และโอกาสดีๆ ด้วยการบริจาคหนังสือให้กับโรงเรียนในจังหวัดของท่านที่มีสาขาร้านนายอินทร์

 

วิธีการบริจาค : เพื่อนๆ สามารถเลือกซื้อหนังสือเล่มไหนก็ได้ภายในร้านนายอินทร์ และนำไปหย่อนในกล่องรับบริจาค โดยหนังสือที่ท่านบริจาค ทางร้านจะนำไปมอบให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทุกสิ้นเดือน สามารถติดตามข่าวสารการบริจาคหนังสือได้ที่ www.naiin.com

 

 สามารถติดตามข่าวสารการบริจาคหนังสือได้ที่ www.naiin.com

        ครั้งนี้ร้านนายอินทร์ขอเชิญลูกค้าผู้มีจิตเมตตาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในผู้ส่งต่อความรู้และโอกาสดีๆ ด้วยการบริจาคหนังสือให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ของท่านที่มีสาขาร้านนายอินทร์