แจ้งปิดคลังนับสต็อกและวันหยุดปีใหม่ต้อนรับปี 2562

Last Order = สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อพร้อมชำระเงินและแจ้งโอนที่เว็บไซต์ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ก่อน 12.00 น. เท่านั้น ทำการจัดส่งตามปกติ

แจ้งโอนเงินได้ที่ >> https://www.naiin.com/payment_inform/

หากสั่งซื้อและแจ้งโอนเงินหลังจากนี้

เริ่มจัดส่งอีกครั้งในวันที่ 3 มกราคม 2562

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 ปิดคลังนับสต็อก และวันหยุดปีใหม่ต้อนรับปี 2562

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562

***วันหยุดปีใหม่บริษัทปิดทำการ***