โครงการปันความรักด้วยความรู้ ปีที่ 17

                บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด พร้อมพันธมิตร จัดงาน “โครงการปันความรักด้วยความรู้ ปีที่17” พี่เพื่อน้องส่งมอบห้องสมุดและของบริจาคโรงเรียนในความกำกับดูแลของตำรวจชายแดนที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00น. ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี พันตำรวจเอก ทศพร ปทุมยา ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดและของบริจาคโดยมี คุณธนพร อัศวานุวัตร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ กล่าววัตถุประสงค์โครงการและส่งมอบห้องสมุดและของบริจาค มีผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครู อาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติมากมาย ร่วมพิธีในครั้งนี้

                ด้วยบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ในนามร้านนายอินทร์ จัดโครงการ “ ปันความรักด้วยความรู้ปีที่17 “มอบห้องสมุดและของบริจาค สำหรับในปีนี้ได้คัดเลือกโรงเรียนในความกำกับดูแลของตำรวจชายแดนที่ 13 จังหวัด กาญจนบุรี รวมจำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่

                - ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียง

                - โรงเรียน ตชด. บ้านแม่น้ำน้อย

                - โรงเรียน ตชด. เฮ็งเค็ลไทย

                - โรงเรียน ตชด. วัดสุธาสินี

                - โรงเรียน ตชด. บ้านต้นมะม่วง

                - และโรงเรียน ตชด. มิตรมวลชน 2

                ซึ่งในวันที่ 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมาทีมงานโครงการปันความรักด้วยความรู้ ได้มีการลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงห้องสมุด มุมการเรียนรู้เลี้ยงอาหารกลางวันและจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็กนักเรียน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียงและส่งมอบห้องสมุดพร้อมของบริจาค โดยได้รับการสนับสนุนที่ดีจากพันธมิตรทางธุรกิจ ในการยินดีสนับสนุนเงินทุน อุปกรณ์การศึกษา และอื่นๆ เพื่อให้เด็กในพื้นที่ ที่ห่างไกลได้รับโอกาสที่เท่าเทียม

                ต่อจากนั้นพันตำรวจเอก ทศพร ปทุมยา ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 เป็นผู้แทนรับมอบห้องสมุด หนังสือและอุปกรณ์การเรียน มูลค่า 387,736 บาท และของบริจาคจากลูกค้า MA shop มูลค่า 406,844 บาทและเป็นการมอบทุนอเนกประสงค์ มูลค่า 20,000บาทให้กับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้แทนรับมอบ

                นอกจากทุนอเนกประสงค์จากโครงการที่มอบให้กับโรงเรียนแล้วนั้น ยังมีผู้สนับสนุนที่ประสงค์มอบเงินและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการศึกษา โดยคุณสนิสา ทรัพย์สุนทร ผู้อำนวยการฝ่าย Merchandising Books & e Books เป็นตัวแทนมอบแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 6แห่ง บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด มอบเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน โรงเรียนละ 3,000 รวมมูลค่า 18,000 บาท บริษัท คาร์เดเปียมเมอร์ จำกัด มอบเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน โรงเรียนละ 3,000 รวมมูลค่า 18,000 บาท บริษัท เจียไต๋โปรดิวซ์ จำกัด มอบเมล็ดพันธุ์ตราเครื่องบินมูลค่า 10,000 บาท

                โดยลำดับสุดท้าย ประธานในพิธี พันตำรวจเอก ทศพร ปทุมยา ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 คุณธนพร อัศวานุวัตร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครู อาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเป็นอันเสร็จพิธี