ระยะเวลาการใช้ส่วนลด Promotion Code : วันนี้ - 31 สิงหาคม 2561 เท่านั้น

เงื่อนไขการใช้ส่วนลด

  • ยกเว้นหนังสือพระราชนิพนธ์ นิตยสาร eBook หนังสือในครือนาบู เบเกอรี่ Phoenix และPhoenix Magenta
  • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ 1 ครั้งต่อ 1 ใบเสร็จ
  • คูปองส่วนลดไม่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • โปรโมชั่นใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2561 เท่านั้น