หน้าที่ของ "ตับ" ใครก็แทนที่ไม่ได้

  • เชื่อไหมว่า ตับเป็นอวัยวะที่มีความมหัศจรรย์อันดับต้นๆ ของร่างกาย
  • นอกจากจะเป็นอวัยวะขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายแล้ว ตับยังเป็นอวัยวะชิ้นเดียวที่ไม่เสื่อมไปตามอายุ เพราะตับสามารถซ่อมแซมตัวเองได้
  • หน้าที่ของตับก็ซับซ้อนชนิดที่ว่าใครก็ทำแทนไม่ได้ และคุณเองก็อาจคิดไม่ถึง เช่น สะสมอาหาร จับสารนั้นแปลงเป็นสารนี้ตามที่ร่างกายต้องการ ขับของเสียออกจากร่างกาย ดักจับเชื้อโรค รีไซเคิลโปรตีนมาใช้ใหม่ได้
  • อย่างไรก็ดี ตับก็เหมือนอวัยวะทั่วๆ ไปที่สามารถ "ป่วย" ได้

ส่วนหนึ่งจากหนังสือ เมื่อตับประท้วง ร่างกายก็พ่ายแพ้ สั่งซื้อหนังสือได้ที่นี่