ตามใจปาก! เสี่ยงมะเร็ง

                    โรคมะเร็งเป็นเรื่องใกล้ตัวเราและคนที่เรารัก ขณะที่เราสุขภาพแข็งแรงดี ไม่เป็นโรค ชีวิตก็มีความสุขเหมือนอยู่ในฤดูร้อนที่สดใสแต่เมื่อมะเร็งคืบคลานเข้ามา ชีวิตที่เคยสุขสดใสก็เหมือนตกอยู่ในฤดูอันหนาวเหน็บ และเมื่อการรักษามะเร็งผ่านไป ชีวิตก็เหมือนเข้าสู่ฤดูฝนที่ชุ่มฉ่ำอีกครั้ง แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องคอยระวังพายุฝนหรือมะเร็งที่อาจหวนมาโหมกระหน่ำอีกครา

                    อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ถ้าเรา "กินเป็น" จะช่วยป้องกันตัวเราเองจากโรคมะเร็งได้ และเมื่อเป็นโรคมะเร็งแล้วถ้าเรา "กินฉลาด" ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นโรคมะเร็งซ้ำอีก

                    มะเร็งเป็นโรคร้ายที่อยู่ใกล้ตัวเราทุกคน หากเหตุและปัจจัยพร้อมเมื่อไหร่ มะเร็งก็พร้อมปรากฏตัวและจู่โจมร่างกายไม่ทันตั้งตัว แต่มะเร็งหลายๆ ชนิดก็สามารถรักษา ฟื้นฟู และป้องกัน ได้ด้วย "การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิต" (อาจร่วมกับการใช้ยาและวิธีการแพทยฺ์อื่นๆ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกินอาหารที่มีฤทธิ์เป็นยา เทคนิดการใช้อาหารควบคุมโรคมะเร็ง การฟื้นฟูร่างกายระหว่างรักษา และป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็ง ที่ใช้ได้จริง ปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งหลายชนิดเกิดจากอาหาร เปลี่ยนชีวิตและการกินอาหารให้ถูกวิธีตั้งแต่วันนี้ ถ้าไม่อยากอยู่ร่วมกับมะเร็ง

 

" มะเร็งเป็นโรคร้ายที่อยู่ใกล้ตัวเราทุกคน

หากเหตุและปัจจัยพร้อมเมื่อไหร่ มะเร็งก็พร้อมปรากฏตัว "

- ผู้เขียน : ผศ.ดร. ทพญ.ตุลยพร ตราชูธรรม -

_________________________________________________________

                    หนังสือเล่มนี้จะนำเสนอเรื่องราวของอาหารและผลิตภัณฑ์กับการป้องกันมะเร็งอย่างสมบูรณ์ โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงด้วยกัน ได้แก่ การดูแลเรื่องอาหารและโภชนาการระหว่างรับการรักษามะเร็ง การป้องกันการกลับเป็นซ้ำหลังเสร็จสิ้นการรักษามะเร็ง และการป้องกันก่อนเป็นมะเร็ง ด้วยจุดมุ่งหมายว่าคุณประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ทุกท่านสามารถผ่านพ้นทุกฤดูชีวิตของโรคมะเร็งได้อย่างมีความสุข

                    เรื่องอาหารกับโรคมะเร็งมีข้อมูลที่สับสนอยู่มาก ส่วนใหญ่มาจากการนำผลการวิจัยในผู้ป่วยมะเร็งมาแนะนำแก่คนสุขภาพดี บางครั้งก็นำข้อแนะนำสำหรับผู้มีสุขภาพดีไปใช้กับผู้ป่วยมะเร็ง หรือบางครั้งก็นำผลซึ่งยังไม่ผ่านการวิจัยในคนไปใช้กับผู้ป่วย ผู้เขียนจึงตั้งใจทำหนังสือเล่มนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้ตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สำหรับให้บุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

 

ส่วนหนึ่งจากหนังสือ กินเป็นมะเร็งขยาด กินฉลาดมะเร็งไม่มา

สั่งซื้อหนังสือที่นี่