BOOK A MINUTE : ปรากฏการณ์ธรรมดา ภาคฤดูร้อน

ปรากฏการณ์ธรรมดา ภาคฤดูร้อน

                องอาจ ชัยชาญชีพ นักเขียน นักวาด นักเล่าเรื่อง กับหนังสือ ปรากฏการณ์ธรรมดา ภาคฤดูร้อน เป็นหนังสือเล่มที่น่าสนใจมาก แม้กระทั่งตัวนักเขียนเองอย่างพี่โตโต้เองก็ยังสนใจหนังสือเล่มนี้เป็นพิเศษมาจนถึงวันนี้ ถึงแม้ว่าเล่มนี้จะเป็นเล่มพิมพ์ซ้ำออกมาก็ตาม

               หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือรวมการ์ตูนสั้นๆหลายตอน แต่มีการเรียบเรียงขึ้นมาใหม่โดยมีการใส่เรื่องใหม่ๆเข้าไปเพื่อควบคุม ครอบคลุมจังหวะของมัน พี่โตโต้ฝากบากว่าต้องลองไปหาอ่านดูแล้วจะเข้าใจว่าทั้งหมดนั้นมันเกี่ยวโยงกันอย่างไร

               Concept ของเรื่องนี้เราพูดถึงปฏิหาริย์กับปรากฏการณ์ธรรมดาซึ่งเป็นสิ่งที่คาบเกี่ยวกัน หลายครั้งๆปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตก็เป็นปรากฏหารณ์ธรรมดา แต่ปรากฏการณ์ธรรมดาบางครั้งมันก็กลายเป็นปาฏิหาริย์ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และตัวบุคคลคนนั้นด้วย และประสบการณ์ของคนๆนั้นด้วยที่แตกต่างกัน...

คลิกสั่งซื้อหนังสือปรากฏการณ์ธรรมดา ภาคฤดูร้อนที่นี่