NAIIN BOOKTALK EP.47

สบายสบาย กับอัลไซเมอร์

เรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงในการดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ของครอบครัวผู้เขียนที่บริหารจัดการได้อย่างมีความสุข พบกับข้อคิด มุมมอง และวิธีแก้ปัญหาแบบนอกกรอบกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงในรูปแบบที่สนุกสนาน ลุ้นระทึกทั้งเล่ม ทั้งนี้ทางเลือกที่เหมาะสมต้องเริ่มจากความรัก ความเข้าใจ ความผูกพันในครอบครัวเพื่อทำให้เวลาที่เหลือของผู้ป่วยเป็นเวลาที่มีคุณภาพและเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับทุกๆฝ่าย "อัลไซเมอร์ ภัยใกล้ตัว ที่ครอบครัวควรเข้าใจ" เรื่องราวของครอบครัวที่บริหารจัดการผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้อย่างมีความสุข พบกับข้อคิด มุมมอง และเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงในรูปแบบที่สนุกสนาน ลุ้นระทึกทั้งเล่ม การดูแลด้วยความรัก ความผูกพัน ความเข้าใจ และการใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าทุกนาที ทางเลือกที่เหมาะสมและการตัดสินใจที่ถูกต้องสำหรับสมาชิกในครอบครัว

หนังสือ สบาย สบาย กับอัลไซเมอร์

ผู้เขียน : ดร.ศนินุช สวัสดิโกศล

https://www.naiin.com/product/detail/222298/