ดร.ศนินุช สวัสดิโกศล

เจ้าของผลงาน "สบาย สบาย กับอัลไซเมอร์"

"อัลไซเมอร์" ภัยเงียบที่ไม่ใช่โรคใหม่ในสังคมไทยอีกต่อไป ทุกวันนี้เราจะได้ยินกันบ่อยมากว่ามีหลายครอบครัวที่มีพ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่ หรืออาจเป็นพี่น้องที่เป็นโรคอัลไซเมอร์และต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากครอบครัว ทุกคนก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดแต่หลายคนคนไม่ทราบว่าจะเริ่มอย่างไร และต้องทำอะไรบ้าง

หนังสือ "สบาย สบาย กับอัลไซเมอร์" นี้จะเป็นคำตอบและเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยที่ผู้ดูแลมือใหม่ไม่อาจคาดเดาได้เห็นอย่างชัดเจน อ่านง่าย เข้าใจง่าย เหมาะที่จะเป็นคัมภีร์เล่มแรกที่จะหาไว้อ่านเองหรือเป็นของฝากเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกในครอบครัวอัลไซเมอร์

การประยุกต์แนวคิดและการเตรียมตัวตั้งรับที่ดีอย่างมีแบบแผนจะทำให้ครอบครัวที่ต้องเผชิญหน้ากับโรคอัลไซเมอร์ สามารถบริหารจัดการได้อย่างราบรื่น เมื่อมีสมาชิกในครอบครัวเป็นอัลไซเมอร์ สิ่งแรกที่คนในครอบครัวต้องทำคือเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยที่ยังคงตกอยู่ในภวังค์ เสียงของคุณหมอที่บอกว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์นั้นยังคงก้องอยู่ในโสตประสาทซ้ำแล้วซ้ำเล่า สิ่งต่อมาที่ทุกคนในครอบครัวต้องคำนึงคือเป็นกำลังใจให้กันและกัน ดึงความรักความรู้สึกดีๆ มาเป็นตัวเชื่อมในการดูแล

เพราะความรู้สึกของสมาชิกในครอบครัวก็ตกอยู่ในภวังค์และสับสนไม่น้อยไปกว่าผู้ป่วยเลย...

หนังสือ สบาย สบาย กับอัลไซเมอร์

https://www.naiin.com/product/detail/222298/