KIDs Day WORKSHOP

13 JAN 18

@ ร้านนายอินทร์สาขา เดอะสตรีทรัชดา

ตั้งแต่เวลา 11.00 - 17.00 น.

มาร่วมสนุกกับกิจกรรมระบายสี สร้างผลงานในรูปแบบของตัวเอง