เทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 4

พบกันวันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 10 ธันวาคม 2560

ที่นายอินทร์ บูธ B02 ฮอล์ ชั้น 4 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี

โปรโมชั่น         

  • หนังสือในเครืออมรินทร์ : ซื้อ 1-3 เล่ม ลด 15% ,ซื้อ 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
  • หนังสือจัดจำหน่ายโดยอมรินทร์ : ลด 10% ทุกเล่ม
  • สำนักพิมพ์แจ่มใส : ลด 15%