DR.POP TALKSHOW เก็บตกภาพบรรยากาศ สร้างแรงบันดาลใจ “วัยรุ่น วัยรัก และวัยเรียน”

DR.POP TALKSHOW
เก็บตกภาพบรรยากาศ สร้างแรงบันดาลใจ “วัยรุ่น วัยรัก และวัยเรียน”
ที่โรงเรียน สตรีนนทบุรี บรรยากาศเป็นกันเองและอบอวลไปด้วยมิตรภาพและสลัดความกลัวทุกอย่างเพื่อไปค้นหาเป้าหมายของตัวเองได้อย่างแท้จริง!!

หาซื้อหนังสือ ไปใช้ชีวิตซะ โดย Dr. Pop ได้ที่ร้านนายอินทร์ทุกสาขาและ naiin.com
https://www.naiin.com/product/detail/210768/