MATE เพื่อนรัก

เรื่องราวความรักของผู้หญิงสองคนที่แตกต่างกันสุดขั้ว พวกเธอเป็นเพื่อนรัก...และมากกว่านั้น

MATE เพื่อนรัก (เล่ม 1)

https://www.naiin.com/product/Detail/219860/

MATE เพื่อนรัก (เล่ม 2)

https://www.naiin.com/product/Detail/219861/

.

ในรูปแบบ E-book