NAIIN BOOKTALK EP.29 เรื่องของกู

พูดคุยกับ "พี่อุ๋ย บุดดาเบลส" ในอีกมุมมองที่เราไม่เคยเห็นผู้ชายคนนี้ ทั้งวิธีคิดของเขาและการบอกเล่าเรื่องราวเป็นที่น่าสนใจมาก หนังสือ "เรื่องของกู" เชื่อว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อย..

มุมมองและความเข้าใจในพุทธศาสนาของอุ๋ย บุดด้าเบลส ผู้ท้าดีเบตกับคนวัดธรรมกาย

- จากเด็กดื้อ เกเร เอาแต่ใจและเชื่อมั่นในตัวเอง มาถึงวันที่รู้ซึ้งในธรรม

- ธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเรื่องของเรา

- พุทธศาสนาสอนอะไรกันแน่ ระหว่างทางการเรียนรู้

- งมงายมากไปก็อันตราย

- มีศรัทธาต้องมีปัญญาประกอบ ฯลฯ

จากคนที่ "ไม่เชื่อ" มาเป็นคนที่ "ใช่"

เรื่องของกู

อุ๋ย บุดดาเบลส

https://www.naiin.com/product/detail/218945/